X
GO
nl-BEfr-FR
Actueel: coloradokever

Actueel: coloradokever

woensdag 4 juli 2018

Het droge, warme weer tot nu toe is zeer gunstig voor de ontwikkeling van de coloradokever. Op percelen met aardappelopslag (bv. in mais) waar kevers konden overwinteren, en waar de opslag niet tijdig bestreden werd, was er al een eerste vermeerdering waarna de larven in de grond kropen om te verpoppen. Nu komen de zomerkevers uit de grond en gaan op zoek naar aardappelplanten. Op sommige plaatsen zijn ze zeer talrijk, en zorgen ze voor overlast in tuinen of terrassen die op hun pad liggen.

Als het warm en droog blijft, kunnen deze zomerkevers nog voor een tweede generatie zorgen.
Eén wijfje legt voldoende eitjes voor 100 tot 200 nakomelingen, de vraatzuchtige larven. Het zijn vooral deze larven die bestreden kunnen worden - liefst in een jong stadium - om het aantal coloradokevers in aardappelpercelen te beperken.

Een behandeling met een of meerdere insecticiden is pas rendabel vanaf een hoge bezetting van coloradokever, verspreid in het perceel. Op basis van proeven wordt een drempel aangenomen van minstens 2 à 4% loofvernietiging in omstandigheden met droogtestress. Een volleveldse behandeling is doorgaans niet nodig. Vaak komen coloradokevers in haarden of aan de randen van percelen voor, en dan verdient een pleksgewijze behandeling van deze haarden of de randen de voorkeur.

De oudere synthetische pyrethroïden zijn minder werkzaam bij hogere temperaturen en worden snel afgebroken door straling. Het merendeel van deze middelen is weinig of niet selectief tegenover natuurlijke vijanden, en hun gebruik leidt dan ook meestal naar een forse uitbraak van bladluizen op het perceel.

Bij de recentere insecticiden die uitsluitend erkend zijn tegen coloradokever hebben we Coragen, Tracer (spinosad) en Neemazal (azadirachtine). Het zijn middelen die vooral een maagwerking hebben, dus door inname van behandeld blad. De nawerking is lang, van 10 dagen (Tracer) tot 3 weken (Coragen). Ze zijn weinig temperatuurafhankelijk, maar belangrijk zijn een hoge luchtvochtigheid en lage UV-index, dus best ’s avonds toepassen. Ze zijn tevens bijzonder selectief voor predatoren van bladluizen, en andere nuttige insecten. Deze middelen zijn dus te verkiezen in een geïntegreerde bestrijding van coloradokever in aardappelen. Neemazal en Tracer zijn ook erkend voor gebruik in biologische teelt.
Print

Comments are only visible to subscribers.