X
GO
nl-BEfr-FR
Ritnaalden in uw perceel?

Ritnaalden in uw perceel?

vrijdag 2 maart 2018

Ritnaalden, of koperwormen, tasten in het voorjaar maïswortels aan, in het najaar vreten ze gangen in aardappelen met kwaliteits- en opbrengstverlies als gevolg. Ritnaalden kunnen zo economische schade aanrichten in heel wat teelten. Heb je percelen waar ritnaaldenschade voorkomt? Wil je die graag laten bemonsteren?

 

Risicofactoren

Een aantal factoren bepalen de dichtheid van ritnaalden op een perceel:
- voorteelten
- bodemtype
- bodembewerkingen.
Een beter inzicht in de impact van die factoren is van belang voor de uitwerking van de beheersing va ritnaalden. Daarnaast worden proeven aangelegd om bestrijdingsmiddelen te testen naar effectiviteit.

 

Bemonstering

Sinds 2015 is een netwerk opgericht van percelen die worden bemonsterd op vlak van ritnaalden (uitgevoerd door Inagro, Hooibeekhoeve, Nationale proeftuin voor Witloof en ILVO). Dit gebeurt met behulp van potjes die worden ingegraven op het perceel. Deze bevatten kiemende maïs- en tarwezaden, wat ritnaalden aantrekt. Op die manier worden de ritnaalden gevangen. 

De resultaten van deze monitoring geven info over:
- aanwezigheid van ritnaalden op het perceel
- schadelijke soorten
- vraatactiviteit gedurende het seizoen.

 

Voorspelling schade

Het doel is te komen tot een programma waarmee het risico op ritnaaldenschade voor een specifiek perceel kan worden voorspeld. Op basis hiervan zullen dan aanbevelingen en advies over de beheersmaatregelen.

 

Monitoringscampagne 2018

Heb je in het verleden al problemen gekend met ritnaalden op één van jouw percelen en wil je beter zicht krijgen op de druk op het perceel? Neem dan contact op met Kristof Werbrouck (051/27 33 20)

 

 

Image

Image


Print

Comments are only visible to subscribers.