X
GO
nl-BEfr-FR
Eerste colarodokever gespot

Eerste colarodokever gespot

donderdag 17 mei 2018

Op 18 april meldde een collega ons de aanwezigheid van een coloradokever in haar tuin. Sinds 3 mei worden op het proefcentrum in Kruishoutem meerdere (parende) kevers + eieren gezien op opslagplanten van aardappelproeven van vorig jaar. De warme dagen van de voorbije weken zorgden ervoor dat coloradokevers uit de grond kwamen gekropen. Ook de eerste opslagplanten staan ondertussen boven.

Vorig jaar aardappelen
Op percelen waar coloradokevers vorig jaar in de zomer massaal aanwezig waren, mag verwacht worden dat de komende weken veel coloradokevers zullen boven komen. Deze kevers zullen zich voeden met de aardappelopslag op het perceel. Wanneer kevers voldoende opslagplanten vinden, doorlopen ze de volledige cyclus van paren, eiafleg en de vier larvale stadia op hetzelfde perceel. Wanneer er niet ingegrepen wordt, mag verwacht worden dat een veelvoud aan kevers in de zomermaanden zal ontluiken en op zoek zal gaan naar een aardappelperceel in de buurt.

Problemen voorkomen
Wie overmatige problemen in de zomer wil vermijden, kan nu de aardappelopslag vernietigen! Dit is in een stadium dat ze weinig mobiel zijn. Wanneer de aardappelopslag vernietigd wordt als de coloradokevers zich in het eerste of tweede larvale stadium bevinden, zijn ze niet in staat om te migreren naar aardappelpercelen in de buurt. De vernietiging van de aardappelopslag verhindert dat de larven zich verder ontwikkelen tot een stadium waarin ze verpoppen.

Monitoring
De voorbije jaren werd de levenscyclus van coloradokever gemonitord. Gemiddeld genomen breekt ongeveer twee weken na het verschijnen van de eerste coloradokever een periode aan van een vijftal dagen waarin het merendeel van de coloradokevers zich in een weinig mobiel stadium bevinden – zie grafiek hieronder. De (weinige) keverwijfjes die toch nog aanwezig zijn op de aardappelopslag hebben ook een kleiner legpotentieel wanneer ze gedwongen worden om te migreren naar nabije aardappelpercelen.

De datum van verschijning van de (eerste) coloradokever wordt voornamelijk bepaald door de bodemtemperatuur en kan verschillen van regio tot regio (omwille van verschillen in temperatuur, neerslag, bodemtype, …). Het is dan ook niet mogelijk om een algemeen advies te formuleren voor gans Vlaanderen.
Het is daarom aangewezen uw percelen met aardappelopslag te controleren om problemen te voorkomen.

 

Grafiek: Coloradokevermonitoring op een perceel in Maarkedal (2017)

 

Onderzoek in het kader van het project 'Strategieën voor een duurzame beheersing van coloradokever' met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Print

Comments are only visible to subscribers.