X
GO
nl-BEfr-FR
Blauwgevoeligheid groot: rooi voorzichtig

Blauwgevoeligheid groot: rooi voorzichtig

maandag 29 september 2014

De stalen van de groeicurvepercelen Bintje (x13) en Fontane (x9) genomen half september werden onderworpen aan een test voor blauwgevoeligheid. Via een blauwschudtest worden aardappelen maximaal belast volgens een standaardprocedure en daarna beoordeeld op de aanwezigheid van blauwe plekken. De resultaten geven de gevoeligheid weer voor stootblauw na maximale belasting van de knollen (knoltemperatuur 8°C, hard schudden gedurende 1 minuut).

 

Zeer blauwgevoelig

De blauwgevoeligheid van de opgevolgde Vlaamse percelen Bintje bedroeg half september 256 op een schaal van 0 (niet blauwgevoelig) tot 400 (zeer blauwgevoelig). De variatie tussen de percelen blijft groot met waarden gaande van 129 tot 340.

Ook op de percelen Fontane lag de gevoeligheid half september hoog namelijk tussen 160 tot 300. De gevoeligheid van Fontane voor blauw blijft lager dan Bintje en dit met een hoger onderwatergewicht.

De blauwgevoeligheid is nog wat toegenomen tussen 1 en 15 september. Er zijn echter wel enkele grote dalers en grote stijgers. Hierbij is er geen duidelijk verband met eventuele veranderingen in het onderwatergewicht.

 

Oorzaak

Er zijn verschillende factoren die aanleiding geven tot een hoge blauwgevoeligheid. De bodemomstandigheid is hier één van: hoe droger, hoe lager de celspanning en hoe groter de kans op stootblauw. Tijdens die eerste twee weken van september was er op de meeste plaatsen weinig neerslag van betekenis gevallen wat een verklaring kan zijn voor de toename van de blauwgevoeligheid. Ook het onderwatergewicht speelt een rol, maar dit is in de eerste helft van september weinig veranderd. Daarnaast beïnvloedt de temperatuur van de knollen de gevoeligheid voor blauw, maar bij de blauwschudtest worden alle aardappelen gelijk behandeld (zelfde temperatuur, zelfde belasting).

 

Weinig kalium in de knol

Een gehalte van 1,9% of lager (op droge stof) wijst op een hoger risico voor blauw. Slechts één staal haalde een kaliuminhoud die duidelijk hoger lag. Bij al de andere stalen kunnen we spreken van een verhoogd risico op blauw omwille van een lagere hoeveelheid kalium in de knol. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een lagere beschikbaarheid aan kalium voor de plant door een dalende bodemvoorraad en/of lagere bemesting. Anderzijds zouden de weersomstandigheden een rol kunnen spelen in het transport van kalium van het loof naar de knollen.

 

Rooi voorzichtig

Ondertussen is er wel al wat meer regen gevallen (zeer verspreid!). Blijf echter voorzichtig bij het rooien en inschuren! Een partij aardappelen die blauwgevoelig is, hoeft niet werkelijk blauw te worden. Door een voorzichtige behandeling, zoals beperking van valhoogtes en bekleding van machines alsmede het verwerken bij voldoende hoge knoltemperatuur (minstens 8°C), kan het optreden van blauw sterk worden beperkt.

 

Print

Comments are only visible to subscribers.