X
GO
nl-BEfr-FR
Chemische onkruidbestrijding - resultaten 2018

Chemische onkruidbestrijding - resultaten 2018

zondag 21 april 2019

Voor een goede onkruidbestrijding wordt als basisbehandeling best een toepassing kort voor opkomst uitgevoerd. Investeer in een goede vooropkomst want na opkomst correcties kosten ook geld en zijn nooit zonder gevaar voor het gewas. In de praktijk zal er echter een compromis worden gezocht tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is een belangrijk punt in het opmaken van een onkruidbestrijdingsschema.
De onkruidflora was zeer beperkt op het proefveld. Hierdoor werd de focus van de proef verlegd naar het moment van toediening en de invloed op de opbrengst. Uit de waarnemingen bleek dat er zichtbare remming was op de plantjes op vlak van gewasverkleuring. Een aantal voor-opkomst middelen, ingezet zéér kort voor opkomst, kunnen toch enige remming geven en naarmate de aardappelen meer boven staan is de remming natuurlijk groter. Een (te) late inzet van herbiciden kan een invloed hebben op de opbrengst. 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen.

Chemische onkruidbestrijding aardappelen 2018

Print

Comments are only visible to subscribers.