X
GO
nl-BEfr-FR
Chemische onkruidbestrijding aardappelen

Chemische onkruidbestrijding aardappelen

resultaten proeven 2015

dinsdag 17 mei 2016

Voor een goede onkruidbestrijding wordt als basisbehandeling best een toepassing kort voor de opkomst uitgevoerd. In de praktijk zal er echter een compromis moeten gezocht worden tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Een vooropkomst behandeling vóór regen is gunstiger dan na regen en een toepassing bij windstil weer zorgt ook voor een betere verdeling over beide zijden van de ruggen en vermijdt ook driftschade. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is een belangrijk punt in het opmaken van een onkruidbestrijdingsschema.

Een natte decembermaand in 2014 alsook een zeer natte januarimaand in 2015 gaven evenwel geen problemen  voor het nieuwe groeiseizoen. Het voorjaar 2015 kende een vlotte start met naar weersomstandigheden een normale maand maart (79l/m²) en net als in 2014 een uitzonderlijk droge maand april (24 l/m²). Daardoor konden de nodige bodembewerkingen in gunstige omstandigheden uitgevoerd worden en verliep het poten vlot.. Door de gunstige weersomstandigheden na het poten werden met de ingezette combinaties van herbiciden een overwegend goede onkruidbestrijding gerealiseerd. Indien er te kort voor of tijdens opkomst wordt gespoten kan er, afhankelijk van de gebruikte producten, groeiremming en/of chlorose optreden. De vergeling groeit er in de loop van het groeiseizoen wel volledig uit en geeft geen of weinig nadelig effect op de opbrengst.

 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen.

Chemische onkruidbestrijding aardappelen - proeven 2015

 

 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen.

 

Print

Comments are only visible to subscribers.