X
GO
nl-BEfr-FR
Resultaten loofdoding pootgoed

Resultaten loofdoding pootgoed

proeven 2021

dinsdag 7 december 2021

De actieve stof diquat mag in Europa niet meer gebruikt worden sinds november 2019. De loofdoding ziet er vanaf 2020 dan ook helemaal anders uit omdat diquat de enige actieve stof was die zorgde voor een snelle loofdoding. 
Dankzij de Operationele Groep “Gezocht: snelle loofdoding” werden tijdens het groeiseizoen van 2021 twee proeven aangelegd door Inagro en PCA. Het doel van deze proeven is om spuitschema’s / mechanische loofdodingstechnieken te vinden die o.a. even snel werken als diquat. De aangroei van pootgoed moet snel stoppen, zodat het moment van loofdoden goed aansluit bij de gewenste maatsortering. De kans op virusbesmetting moet minimaal zijn dankzij een snelle doding zonder hergroei. De overblijvende erkende actieve stoffen werken (visueel) trager en in tegenstelling tot het gebruik van diquat zullen er meerdere bespuitingen nodig zijn al dan niet in combinatie met een mechanische loofdoding zoals loofklappen, loofbranden, … Mechanische loofdoding kent echter ook nadelen zoals rijden tussen de ruggen, arbeidsintensief, mogelijk structuurbederf, … maar is wel de snelste manier om de groei stil te leggen.

 

Resultaten proefveld pootgoed Fontane

Bij de proef door Inagro in Rumbeke-Beitem was het oorspronkelijke opzet om enerzijds de vergelijking te maken tussen verschillende schema’s met Gozai+Actirob en Spotlight Plus (of Shark) en dit in verschillende volgorde. Daarnaast werd ook onderzocht of toevoegen van Vazyl (gebruikt in pootgoed ter bestrijding van bladluizen – virusoverdracht) of Ranman Top (goede uitvloeier) bij de eerste bespuiting een toegevoegde waarde betekenen. 
Anderzijds was het de bedoeling om eveneens een deel van het veld te loofklappen (en nadien nog chemisch behandelen op verschillende tijdstippen). Omwille van de zeer natte omstandigheden was het echter niet mogelijk om het klappen correct uit te voeren. Ook enkele dagen of een week later bleven de omstandigheden te ongunstig om te klappen. 
De eerste behandeling vond plaats op 29 juli met een interval van 6 à 7 dagen met de volgende twee bespuitingen. De behandelingen vonden steeds plaats in de voormiddag zodat er na de bespuiting nog voldoende uren licht waren voor een optimale werking van de diverse producten (fotosyntheseremmers).
In Rumbeke-Beitem werd gewerkt in het ras Fontane. Er werd zeer nauw geplant cfr. de praktijk voor pootgoedteelt.

 


Links: typisch gespikkelde bladeren na behandeling met Gozai; Rechts: verwelking bovenste bladeren na behandeling met Spotlight Plus (beiden 1 dag na bespuiting)

 

De visuele verschillen tussen de behandelde objecten bleven klein vanaf het eerste behandelingstijdstip tot en met volledige loofdoding. Enkel twee weken na de eerste bespuiting was éénmalig een statistisch significant verschil te zien in het voordeel van het object waarbij tijdens de eerste behandeling Ranman Top werd ingezet bij Spotlight Plus. Zowel de afdoding van het blad als van de stengels (beoordeling percentage per veldje) was net iets verder gevorderd bij dit object in vergelijking met de andere schema’s. Eén week later was dit statistisch significante verschil alweer verdwenen. Bij een meer gedetailleerde waarneming van de stengels (50 stengels beoordelen per veldje) leek dit zelfde object toch nog steeds in het voordeel te zijn met een statistisch significant verschil t.o.v. enkele andere schema’s. Toevoegen van 5l Vazyl bij de eerste bespuiting leek visueel geen extra werking te hebben op de snelheid van de loofdoding.
Ondanks de loofdoding van een zeer groen, vitaal gewas werd er nauwelijks hergroei waargenomen. Dit is positief naar mogelijke virusaantasting. Elk groen blaadje kan immers voldoende zijn opdat bladluizen na de loofdoding nog virussen kunnen overdragen.


De resultaten van de opbrengst tonen een niet zo duidelijk beeld. Alles hangt af van welke sorteringen we in beschouwing nemen. Steeds wordt natuurlijk de hoogste opbrengst gehaald in het object dat niet geloofdood werd, aangezien de groei daar onverminderd kon verdergaan. 
De objecten waar bij de eerste bespuiting gestart werd met Spotlight Plus (met of zonder toevoeging van olie of uitvloeier) lijken in het voordeel maar de verschillen met de andere objecten (met Gozai bij eerste behandeling) zijn zeer klein. Toch kunnen we wel voorzichtig besluiten dat opnieuw het object waarbij tijdens de eerste behandeling Ranman Top werd ingezet bij Spotlight Plus de beste opbrengstcijfers toont. Dit wil zeggen dat de meeste knollen in de vermarktbare sortering 25/55mm zaten. 
Er werden geen verschillen waargenomen op vlak van onderwatergewicht tussen de diverse behandelde objecten. 

 

Het volledige rapport van de proef loofdoding in pootgoed Fontane kan je hier downloaden.

Loofdoding pootgoed Fontane_chemisch_resultaten 2021

 

 


 

Print

Documenten voor download

Comments are only visible to subscribers.