X
GO
nl-BEfr-FR
Chemische loofdoding pootgoed geeft forse nagroei en kans op hergroei

Chemische loofdoding pootgoed geeft forse nagroei en kans op hergroei

In kader van de Operationele groep “Gezocht: snelle loofdoding” werd door het PCA in 2021 een proefveld aangelegd in de teelt van pootgoed.

donderdag 17 februari 2022

In kader van de Operationele groep “Gezocht: snelle loofdoding” werd door het PCA in 2021 een proefveld aangelegd in de teelt van pootgoed. Het doel was spuitschema’s en mechanische loofdodingstechnieken te vinden die even snel werken als diquat. De aangroei van pootgoed moet na loofdoding zo snel mogelijk stoppen, met het oog op de gewenste maatsortering. Hergroei moet voorkomen worden om de kans op een late virusbesmetting minimaal te houden. 
De huidige erkende actieve stoffen werken (visueel) trager. In tegenstelling tot diquat zijn er vaak ook meerdere bespuitingen nodig, al dan niet in combinatie met mechanische loofdoding, zoals loofklappen. Mechanische loofdoding heeft ook nadelen. Denk maar aan rijden tussen de ruggen, de arbeidsintensiviteit en mogelijke kans op structuurbederf. Toch is het de snelste manier om de groei stil te leggen.


In deze proef wilden we:

  • De vergelijking maken tussen chemisch loofdoden en de combinatie loofklappen + chemisch loofdoden.
  • De vergelijking maken tussen verschillende schema’s met loofklappen in combinatie met Gozai+Actirob B en Spotlight Plus.

De verschillende loofdodingsstrategieën werden getest op het aardappelras Markies dat bekend staat om zijn stevig, snel ontwikkelend loof dat laat en moeilijk afsterft. De afstand tussen de planten werd, net zoals in de praktijk, zeer nauw aangehouden. De eerste behandeling werd uitgevoerd op 29 juli. Omdat Gozai en Spotlight fotosyntheseremmers zijn (voldoende zonlicht nodig), werden de bespuitingen steeds uitgevoerd in de ochtend of vroege middag.

 

Objecten

De behandelingen varieerden in:

  • Tijdstip van eerste toepassing
  • De combinatie van loofdodingsmiddelen/-technieken
  • De volgorde van toepassing
  • Tijdstip van vervolgtoepassing

 

Tabel 1 - De loofdodingsschema’s uitgevoerd op het proefveld in Wannegem-Lede (PCA 2021)

 

Hergroei

Figuur 1 - Loofklappen op 29 juli 2021

Figuur 1 - Loofklappen op 29 juli 2021

In de pootgoedteelt is het belangrijk dat de planten zo weinig mogelijk hergroei vertonen. Deze jonge blaadjes trekken namelijk bladluizen aan, die drager kunnen zijn van virussen. In deze proef werd veel hergroei waargenomen.  De planten die geloofklapt werden en 1 dag later een behandeling met Spotlight Plus ondergingen, hadden over het algemeen het minste last van hergroei. In het object met uitsluitend chemische loofdoding werd op alle beoordeelde stengels hergroei waargenomen.  
In de proef was er een groot verschil in hergroei tussen de rijen waar te nemen. Omdat de klapper achter de tractor gemonteerd was en de tractor rechts dieper inspoorde, werden de stengels in rij 3 korter geklapt dan in rij 2. Hierdoor was de hergroei in rij 2 groter dan in rij 3. Dit wijst op een groot belang van de loofklaptechniek. De loofklapper moet vóór de tractor gemonteerd worden, zodat het loof egaal geklapt wordt en vóór het in de grond gereden wordt.

 

Opbrengst en sortering

Net voor de start van de loofdoding werd een rooiing uitgevoerd waaruit bleek dat de opbrengst op het moment van loofdoden 20,0 ton/ha bedroeg. Door de oogst na de volledige loofdoding te vergelijken met de proefrooiing, werd duidelijk hoeveel de knollen nog waren bijgegroeid. De significant grootste toename in opbrengst werd teruggevonden in het object dat volledig chemisch geloofdood werd. Hier was, in vergelijking met de proefrooiing, 10 ton/ha bijgekomen. Dit grote verschil geeft aan dat de chemische loofdoding de knolgroei niet meteen kan stilleggen. Er werden geen statistische verschillen waargenomen tussen de diverse objecten, waar loofklappen werd toegepast. Deze opbrengsten zaten allemaal op het niveau van de proefrooiing, wat aangeeft dat het loof hier zeer snel afgedood werd en de knollen geen kans meer kregen om verder aan te groeien. 
In de geklapte objecten werden wel significant meer groene knollen gevonden in vergelijking met het zuiver chemisch geloofdode object. Er waren iets meer groene knollen in de objecten die eerst geklapt werden en daarna pas chemisch geloofdood werden. In objecten waar de omgekeerde volgorde werd aangehouden was het aandeel groen iets beter. Dit kon echter niet statistisch aangetoond worden.

Figuur 2 – Opbrengstresultaten voor loofdoding (horizontale blauwe lijn) en sortering na loofdoding (gestapelde kolommen)


Hieronder kunt u het volledige rapport downloaden

 

Print

Documenten voor download

Comments are only visible to subscribers.