X
GO
nl-BEfr-FR
Loofdoding

Loofdoding

dinsdag 7 september 2021

Als gevolg van de natte en koele zomer is het loof in vergelijking met andere jaren duidelijk trager afgerijpt. Dit geeft het gewas de tijd om ook in september nog heel wat kilo’s bij te maken. Ook het onderwatergewicht mag nog stijgen. Met de huidige droge en zonnige omstandigheden kan dit.

Controleer

Toch komt het moment van loofdoding in zicht. Sinds het verdwijnen van diquat (Reglone) moeten we immers 3 weken rekenen tussen de eerste loofdoding en de oogst. Wie vroeg wil rooien, moet nu loofdoden.

Ook het toenemend optreden van holheid kan een reden zijn om de groei nu te stoppen. Controleer loof en knollen vooraleer te loofdoden! Een té laag onderwatergewicht kan een reden zijn om de loofdoding alsnog uit te stellen.

Trager

Diquat was gekend omwille van zijn snel afdodende werking. Bij Gozai en Spotlight Plus ligt dit enigszins anders. Beiden zijn contactmiddelen, wat betekent dat alleen de plantendelen die rechtstreeks geraakt worden bij de bespuiting ook effectief afsterven. Spuittechniek is van essentieel belang. Gebruik veel water voor een maximaal contact en spuit bij voorkeur in de voormiddag.

Twee behandelingen

Is het loof nog té vitaal om in één keer af te doden, kies dan voor een eerste behandeling met Gozai of Spotlight Plus om de bovenste etage loof dood te spuiten en kom zeven dagen later terug met Spotlight Plus of Gozai.

Spotlight plus heeft een goede werking op de stengels, vandaar dat er voor de eerste bespuiting vaak Gozai gekozen wordt en voor de tweede bespuiting (indien nodig) Spotlight Plus omdat de stengels tegen dan goed te raken zijn.

Dosis, wachttermijn

Gozai (Kabuki; Ramox) wordt ingezet aan 0,8 l/ha en moet altijd in combinatie met olie worden toegediend. De wachttermijn bedraagt 2 weken en de bufferzone is 5 meter. Spotlight Plus (Shark) wordt ingezet aan 1 liter per ha. De wachttermijn bedraagt 2 weken en de bufferzone is 1 meter.  Spuit deze middelen van zodra het gewas droog staat en bij voorkeur vóór 14u in de namiddag. Een voldoende lange periode licht na de toepassing is nodig omdat deze middelen fotosyntheseremmers zijn.

Opgelet, Gozai/Kabuki/Ramox kan 2 keer toegepast worden met een interval van 7 dagen. Er kan maximaal 1,6 l/ha per teelt toegepast worden. De onkruidbestrijding moet dus mee in rekening gebracht worden. Spotlight plus is erkend voor één toepassing.

Uit eigen onderzoek blijkt, dat een gewas dat van nature 50% of meer is afgestorven, met 2 behandelingen moet te loofdoden zijn. Controleer de stengels! Rooi pas als deze voldoende afgestorven zijn!

Onkruid

Gozai en Spotlight Plus hebben een werking op onkruiden, maar die is minder goed dan we van Reglone gewoon waren. Spuit in de beste omstandigheden (licht, volume, olie…) en met veel water voor een maximale werking. 

Klappen

Er kan ook gekozen worden om eerst het loof te klappen en 2 à 3 dagen later de stengelstompen te spuiten met Gozai, Kabuki, Ramox of Spotlight Plus, Shark.

Beloukha

Er is nog een derde actieve stof erkend voor loofdoding. Beloukha is een contactmiddel van natuurlijke oorsprong op basis van pelargonzuur. Volgens het etiket mag het middel alleen toegepast worden na klappen. In de praktijk wordt Beloukha niet toegepast. De benodigde dosis is hoog (16 l/ha) en de werking veel te kort.

Rooien na 3 weken

Het is altijd belangrijk een volledig afgestorven gewas te rooien om knolbeschadiging te voorkomen. De stengels moeten voldoende dood zijn (kraken) en loslaten van de knol en daar is tijd voor nodig. Met de huidige loofdoders moet er gerekend worden op minstens 3 weken tussen de eerste loofdoding en de oogst, afhankelijk van de stand van het gewas bij de eerste behandeling. In het geval van een zeer groen gewas kan totale afdoding zelfs 4 weken duren.

Een geslaagde bewaring start bij het inschuren van een gezond product. Velvaste aardappelen zijn een must!

 

Respecteer steeds de principes van IPM (geïntegreerde gewasbescherming)!

IPM in de akkerbouw (demonstratieproject met de steun van de het Departement Landbouw en Visserij)

 

Print

Comments are only visible to subscribers.