X
GO
nl-BEfr-FR
Stikstofvoorraad in de bodem donderdag 12 maart 2015

Stikstofvoorraad in de bodem

In februari werden de grondstalen genomen op de percelen voor de groeicurve Amora en Anosta om de voorraad aan stikstof na te gaan en een...
Kunstmeststofvervangers bij de bemesting van aardappelen (2014) maandag 26 januari 2015

Kunstmeststofvervangers bij de bemesting van aardappelen (2014)

In 2014 werd op vier proefvelden (Huldenberg, Ninove, Poperinge en Tongeren) de vergelijking van spuiwater met kunstmest op een andere manier...
Stikstofvoorraad na de winter laag dinsdag 29 april 2014

Stikstofvoorraad na de winter laag

Ook in 2014  volgt PCA/Inagro weer diverse praktijkpercelen op met (half)vroege en late rassen qua opbrengst en kwaliteit. Uit de...
Rijenbemesting in de aardappelteelt (2012-2013) donderdag 13 februari 2014

Rijenbemesting in de aardappelteelt (2012-2013)

Het nitraatresidu in het najaar ligt na de teelt van aardappelen vaak te hoog.  Via rijenbemesting worden de meststoffen dichter bij de poter...
Fractioneren van de stikstofbemesting donderdag 23 januari 2014

Fractioneren van de stikstofbemesting

Sinds 2006 werden drie ADLO-demonstratieprojecten uitgevoerd door het PCA, Inagro en Bodemkundige Dienst van België (BDB). De voornaamste...
Bemesting in de bioteelt 2013 donderdag 19 december 2013

Bemesting in de bioteelt 2013

In deze proef werden drie types basisbemesting vergeleken nl. stalmest, drijfmest in combinatie met compost en een maaimeststof. Maaimeststoffen...
Kunstmeststof-vervangers bij de bemesting van aardappelen (2013) zondag 24 november 2013

Kunstmeststof-vervangers bij de bemesting van aardappelen (2013)

In 2013 werden drie proefvelden aangelegd (Linter, Kortijs en Tongeren). De vergelijking van spuiwater met kunstmest werd op de verschillende...
Stikstofvoorraad in de bodem (2013) maandag 13 mei 2013

Stikstofvoorraad in de bodem (2013)

In februari-maart 2013 op heel wat praktijkpercelen een grondstaal genomen om de voorraad aan stikstof na te gaan en een stikstofadvies te kunnen...
Gebruik van effluent bij aardappelen maandag 3 december 2012

Gebruik van effluent bij aardappelen

De laatste jaren is het aanbod van effluent toegenomen (door groeiende mestverwerking). Daarnaast vormt effluent, mits beredeneerd gebruik, een...
12345