X
GO
nl-BEfr-FR
Stikstofvoorraad op de groeicurvepercelen

Stikstofvoorraad op de groeicurvepercelen

donderdag 27 april 2017

In februari-maart werden de grondstalen genomen op de percelen waar ondertussen zowel vroege, halfvroege als late rassen werden geplant. Op diezelfde percelen zullen tijdens het groeiseizoen regelmatig monsters genomen worden om de kwaliteit en opbrengst op te volgen. Dit jaar zullen de volgende rassen opgevolgd worden: Amora, Anosta, Bintje en Fontane. Op het einde van het groeiseizoen nemen we ook stalen op velden met Challenger, maar daar hebben wijzelf geen grondstalen genomen. 

Voorraad in de bodem

De percelen waar (half)vroege rassen opgevolgd worden liggen vooral in de streek rond Kortemark – Diksmuide en Deinze-Tielt. Het gaat telkens om zand of zandleemgrond. Uit de laboanalyses bleek dat de beschikbare stikstofreserve gemiddeld op 31 kg NO3/ha lag in de laag 0-60 cm. De verschillen tussen de percelen zijn natuurlijk groot gaande van 11 tot 39 kg NO3/ha met twee uitschieters van 55 en 73 kg NO3/ha. In de laag 60-90 cm bedroeg de reserve gemiddeld 22 kg NO3/ha, maar kan niet door de aardappelen benut worden ( te diep voor de wortels van een aardappelplant). 
In de grafiek is te zien dat de stikstofreserve dit jaar hoger lag dan de voorbije jaren. Het gemiddelde van de voorbije 5 jaar ligt op 22 kg NO3/ha (0-60 cm). Natuurlijk gaat het elk jaar om andere percelen met andere perceelsgeschiedenis. De verschillen tussen de jaren zijn dus niet enkel het gevolg van de weersomstandigheden. 
Het percentage koolstof (% C) ligt bij de bemonsterde percelen tussen 0,75 en 1,7% C. Twee percelen bleven onder 1%. 

 

graf voorraad N vroege

 

De velden waar de late frietrassen worden opgevolgd liggen in hoofdzaak in de zandleemstreek van Oost- en West-Vlaanderen met daarnaast ook nog twee percelen in de kustpolder en eentje in Vlaams-Brabant. Gemiddeld op deze percelen lag de beschikbare stikstofreserve op 30 kg NO3/ha voor de laag 0-60 cm met natuurlijk ook hier grote verschillen tussen de percelen van 8 tot 77 kg NO3/ha. In de laag 60-90 cm werd nog 26 kg NO3/ha teruggevonden (niet bruikbaar voor de aardappelplant).

Van 2007 naar 2011 zagen we een daling in de beschikbare bodemvoorraad. Daarna schommelde de waarde vooral tussen 25 en 36 kg NO3/ha voor de laag 0-60 cm, met 2012 als uitschieter (61 kg NO3/ha). 

Het percentage koolstof (% C) ligt bij de bemonsterde percelen tussen 0,7 en 1,4 %C met toch bijna een kwart van de velden die onder 1% blijft steken. 

 

grafiek voorraad N late 17


 

Stikstofadvies

Bij een stikstofadvies wordt met meerdere factoren rekening gehouden waaronder de bodemvoorraad in de laag 0-60 cm en het percentage koolstof (mineralisatie). Hoe hoger de bodemvoorraad en hoe hoger %C, hoe lager het stikstofadvies zal liggen. 

 

De adviezen voor Amora en Anosta schommelden rond 150 kg N/ha. Op de bemonsterde percelen met Bintje werd een gemiddeld advies geformuleerd van 200 kg N/ha. Voor Fontane lag het advies op een lager niveau namelijk 175 kg N/ha. 

 


 


 

Print

Comments are only visible to subscribers.

Theme picker