X
GO
nl-BEfr-FR
Aangifte geleden schade

Aangifte geleden schade

vrijdag 8 mei 2020

Op vandaag schat Belpotato.be dat 750.000 ton aardappelen in bewaring geen bestemming zullen krijgen tot verwerking in menselijke voeding. Indien België niet toestaat dat kiemremmer CIPC nog 2 weken langer erkend blijft voor gebruik, lopen de verliezen mogelijks op tot bijna 1.000.000 ton aardappelen. In tegenstelling tot België is dit in de andere Europese landen reeds geregeld.

125 MILJOEN VERLIES
De 750.000 ton aardappelen betekenen een verlies voor de aardappeltelers van 125 miljoen euro. Vanuit Belpotato.be wordt getracht om deels compensatie te krijgen voor deze enorme verliezen, zowel op regionaal, federaal als Europees vlak.

ONDUIDELIJK
Hoe en of de overheden de diverse getroffen sectoren zullen steunen, is op vandaag nog niet duidelijk. We kunnen als Belpotato.be dan ook niet beloven dat er steun zal komen voor de aardappelsector. Alle maatregelen die lidstaten willen nemen, moeten afgetoetst worden aan Europese regels. Elke aankondiging van mogelijke steun is dan ook op dit ogenblik nog prematuur.

VUL FORMULIER IN
Voor het geval er echter steun toegekend wordt, is het goed om als slachtoffer van de crisis de schade te kunnen bewijzen. Om dit mogelijk te maken stelt Belpotato.be op zijn website een formulier ter beschikking om melding te maken van de huidige aardappelvoorraad: www.belpotato.be 
Op deze manier kunnen alle aardappeltelers op een uniforme manier later melding maken van hun verliezen.
In volledige overeenstemming met de privacywetgeving blijft de verzamelde informatie volledig eigendom van de aangever. Belpotato.be verbindt zich ertoe dat de verzamelde gegevens alleen zullen worden gebruikt voor crisisbeheer: d.w.z. om de noodzaak voor een compensatie van de aardappelsector effectief aan te duiden, en om een inschatting te kunnen maken van de  aardappelvoorraad als er Europese, Nationale of Regionale steun beschikbaar zou komen.
Er wordt via het formulier enkel gevraagd om een verklaring op erewoord af te leggen. De bevestiging van de gegevens door een expert of deurwaarder kunnen de verklaring versterken.

BEWIJS VERZAMELEN
Vanaf het moment van de aangifte (of zelfs voordien) tot het einde van het verkoopseizoen (augustus 2020) is het sterk aanbevolen om alle bewijzen te verzamelen en te bewaren die kunnen getuigen van de realiteit van de voorraadsituatie op het moment van de aangifte, maar ook van de volumes die geleidelijk worden uitgeschuurd: verslagen van experts of deurwaarders, contracten, verkoopfacturen of aankoopbonnen, vervoersdocumenten, leverings- of ontvangstbonnen, weegbiljetten, gedateerde foto's (van stocks, opscheppen, inkuilen…).

CLAUSULE
Bij het leveren van overtollige hoeveelheden is het raadzaam om op de afleveringsbon een clausule te formuleren zoals "Deze aardappelen worden uit de overladen markten van menselijke voeding gehaald om de overtollige voorraden te verminderen".

GEEN GARANTIE
Belpotato.be kan uiteraard niet garanderen dat de stappen die genomen zijn om compensatie te krijgen voor de verliezen die geleden zijn door de coronacrisis, ook zullen resulteren in steunmaatregelen. Belpotato.be en zijn leden doen al het mogelijke om de verliezen van de aardappelketen onder de aandacht te brengen van alle politieke niveaus en een compensatie te bekomen.
 
Persbericht Belpotato.be
 
Belpotato.be is nog een heel jonge organisatie: de oprichting is gebeurd op 20 januari. Spijtig genoeg is de aardappelsector kort na de oprichting in een diepe crisis terecht gekomen.
De huidige coronacrisis heeft een zeer zware impact op de aardappelsector door de volatiliteit en het wegvallen van heel wat afzetmarkten. Zowel aardappeltelers, handelaars als –verwerkers ondervinden de gevolgen van de crisis aan den lijve.
Belpotato.be heeft als doel de gezamenlijke belangen van alle actoren in de aardappelketen te verdedigen. In de huidige crisis is dit meer dan ooit nodig!
Print
Tags: schade

Comments are only visible to subscribers.