X
GO
nl-BEfr-FR
Verzamelaanvraag 2018

Verzamelaanvraag 2018

donderdag 17 mei 2018

Op 8 mei werden de voorlopige areaalcijfers bekend gemaakt van de Vlaamse verzamelaanvraag 2018.
Wat aardappelen betreft, tonen de voorlopige cijfers een daling van het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen met 6,2 % tot 49.954 ha. Cijfers uit Wallonië zijn nog niet beschikbaar. In de enquête die het PCA begin april hield onder zijn leden, werd voor Vlaanderen maar een daling van 2% vastgesteld.

Voor pootgoed wordt in de verzamelaanvraag een stijging gemeld van 4,5%, waardoor de oppervlakte zou uitkomen op 1.460 ha. Het is evenwel niet duidelijk in hoeverre dit over gecertificeerd pootgoed en/of hoevepootgoed gaat.

Het grootste areaal wordt nog altijd ingenomen door grasland en mais, met respectievelijk 235.301 en 181.146 hectaren. Het maisareaal is dit jaar nagenoeg 4,5% gestegen, met zowel een toename voor korrelmais (+3.205 ha) als silomais (+4.525 ha)! Het graanareaal is terug 2,7% gedaald (-2.282 ha), waarbij vooral de zomergranen en triticale sterk in areaal inboeten. Ook het groenteareaal daalt 10,5%. Binnen deze groep zou enkel bloemkool en wortel licht stijgen.

De cijfers van de verzamelaanvraag zijn nog niet definitief. Correcties voor overlappende aangiftes zijn nog mogelijk en telers kunnen hun aangifte nog wijzigen tot 31 mei.

 

Bron: www.vlaanderen.be/landbouw

Print
Tags: areaal

Comments are only visible to subscribers.

Theme picker