X
GO
nl-BEfr-FR
Vroege kieming

Vroege kieming

dinsdag 4 oktober 2022

Er bereiken ons meldingen van snelle kieming na inschuren. Als gevolg van de droge en warme zomer hebben de aardappelen veel stress ondervonden tijdens de veldfase. In vergelijking met vorig jaar mogen we dus een grotere kiemlust verwachten. Bovendien werd er maar heel weinig maleïnehydrazide (Fazor, Crown…) toegepast of was de werking ervan onvoldoende. Dit doet denken aan de oogst van 2020. Ook toen waren de aardappelen bijzonder kiemlustig en was de MH-behandeling niet overal gelukt.


4 PRODUCTEN

Het komt er op aan om bijna dagelijks de aardappelen te controleren op beginnende kieming en nu al een strategie voor kiemremming voor ogen te houden. We hebben 4 actieve stoffen ter beschikking: muntolie en sinaasappelolie zijn in staat kiemen af te branden. 1,4DMN moet preventief worden toegepast om kieming te voorkomen. Ethyleen vertraagt de kieming, maar vernietigt ze niet.


1,4SIGHT

Voor alle producten geldt dat de aardappelen droog moeten liggen vooraleer er gestart kan worden met foggen. De temperatuur moet bij voorkeur al laag genoeg zijn om veel ventilatie-acties na de toepassing te vermijden zijn. Dit geldt ook voor 1,4Sight, een middel dat moet ingezet worden vóór er kieming aanwezig is. 1,4Sight is immers een kiemrustverlenger. Het middel zorgt ervoor dat aardappelen die in rust zijn kort na de veldfase, ook in rust blijven. Eens een partij wakker is, is het moeilijk om met 1,4Sight het kiemproces weer te stoppen. Een ‘preventieve’ behandeling is dus aangewezen! De ervaring leert echter dat zelfs in de aanwezigheid van enkele jonge kiemen kort na de oogst, 1,4Sight kan ingezet worden. Een vroege kleine kiem kan dus stilgelegd worden. Voor kieming later in seizoen geldt dit niet!

Hou dus uw aardappelen in de gaten en pas 1,4Sight toe van zodra de eerste tekenen van kieming verschijnen. Door een correcte behandeling telkens vóór de kieming op gang komt, kunnen de aardappelen gedurende een volledig bewaarseizoen kiemvrij gehouden worden. 
Bij de eerste (twee) behandeling(en) wordt 20 ml/ton geadviseerd. Van zodra de aardappelen volledig tot rust gekomen zijn (januari) kan er verder gegaan worden met lagere dosissen (10 à 15 ml/ton). De MRL in aardappelen is vastgesteld op 15 ppm. Voor andere gewassen heeft de Europese Commissie nieuwe maximum residugehalten (MRL) voor 1,4-DMN gepubliceerd. De regelgevende instanties hebben erkend dat 1,4-DMN van nature kan voorkomen in plantaardige producten en dat het vaststellen van MRL's (voor andere producten) op de detectielimiet ongepast kan zijn. Daarom werd het toegelaten gehalte voor onbehandelde producten verhoogd van 0,01 mg/kg tot 0,05 mg/kg.


ARGOS EN BIOX-M

Argos bestaat uit sinaasappelolie, een etherische olie gewonnen uit de schil van sinaasappelen. Het is een 100% natuurlijk product dat tijdens de bewaring door de aardappelen moet geforceerd worden. 
Biox-M bestaat uit muntolie. Het is een volledig natuurlijk product waardoor het ook toegelaten is in de bewaring van biologische aardappelen. Muntolie wordt net zoals Argos en 1,4Sight toegepast onder gasvorm, door middel van een fogapparaat of door koudverneveling. 
Beide natuurlijke oliën (Argos en Biox-M) hebben de eigenschap aanwezige kiemen af te branden. Voorwaarde is wel dat de dosis hoog genoeg is en dat het middel de kans krijgt om voldoende in contact te komen met de kiem. Zo niet, groeit de kiem verder door en wordt ze te lang om nog te kunnen afbranden. 
Zowel met Argos als Biox-M moet er gestart worden, als de kiemen 1 à 2 mm (max. 0,5cm) groot zijn. In dit stadium zullen de kiemen na enkele dagen zwart worden. Hoe groter de kiemen, hoe moeilijker het is om ze te vernietigen. Vaak gaat het in eerste instantie om de hoofdkiem (topspruit). Eens die eraf is, krijgt de aardappel het signaal om meerdere zijkiemen te vormen. Dit is ook de reden waarom er vaak al na 3 weken nieuwe kiemen zichtbaar worden. 
Argos moet altijd worden ingezet aan 100 ml/ton (maximum 9 toepassingen). Voor Biox-M kan voor de eerste behandeling een afweging gemaakt worden tussen 90 of 60 ml/ton. In het geval van ernstige kieming (vaak partijen zonder MH of partijen met minder geslaagde MH-toepassing) is het beter te kiezen voor 90 ml/ton. Andere partijen kunnen met 60 ml/ton starten. 


VENTILATIE

Tijdens en na de toepassing van Argos, Biox-M en 1,4Sight moet er intern geventileerd worden aan een gereduceerd debiet (50%). Na de toepassing moet de loods gedurende 48 uren gesloten blijven. Af en toe mag er intern geventileerd worden.


WACHTTERMIJN

Door de natuurlijke oorsprong van de kiemremmers Argos en Biox-M hebben behandelde aardappelen geen residu. Voor Argos is er ook geen wachttijd. Er wordt evenwel aangeraden na de toepassing 48u te wachten vooraleer uit te schuren. Voor Biox-M bedraagt de wachttermijn officieel 6 dagen, maar om de meeste muntgeur kwijt te geraken is het aangewezen de aardappelen ten vroegste na 12 dagen te consumeren/verwerken. Er is geen maximale residulimiet (MRL) voor muntolie vastgesteld.


RESTRAIN

Ethyleen is een zeer vluchtig gas dat in de bewaarloods gebracht wordt en zich gemakkelijk een weg zoekt tussen de aardappelen. In het Restrain-concept gebeurt de toepassing met een generator die ethanol omzet in ethyleen om de ruimte op een vooraf ingesteld niveau te houden. Ethyleen vertraagt de kieming en hun lengtegroei. Er worden dus kiemen gevormd, maar ze blijven kort en dik. Bij aflevering vallen de kiemen er af. Er zijn geen gegevens bekend over het gewichtsverlies die deze kiemen vertegenwoordigen. Ook bij Restrain is het belang van een geslaagde MH-behandeling niet te onderschatten. 
De behandeling van Restrain kan pas opgestart worden nadat de knollen droog zijn en op streeftemperatuur zitten. Doorgaans is dat pas eind november/begin december. Hoogst waarschijnlijk zal er dus voorafgaand een andere kiemremmer moeten ingezet worden. Restrain kan pas toegediend worden als de ademhaling van de knollen sterk verminderd is en het CO2-gehalte in de loods onder 2500ppm blijft. Dit is een voorwaarde om problemen met bakkleur te voorkomen. Sowieso wordt ethyleen alleen aangeraden in rassen die van nature een goede bakkleur hebben. Volg de bakkleur nauwlettend op zodat er ingegrepen kan worden (afleveren) bij een stijging. Voor ethyleen is er geen MRL en er moet er geen wachttijd aangehouden worden.

Print