X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Vraag en aanbod dicteerden de nood aan irrigatie in 2014

Vraag en aanbod dicteerden de nood aan irrigatie in 2014

Seizoen 2014

donderdag 7 mei 2015

Irrigatie kan ook in het Belgische gematigde klimaat de gewasopbrengst verhogen van openluchtteelten. Voor aardappelen, uien, groenten en ook in de fruitteelt is irrigatie rendabel mits ze wordt uitgevoerd op het juiste tijdstip. In 2014 assisteerde de Bodemkundige Dienst van België (BDB) een honderdtal landbouwbedrijven bij de planning van de irrigatie door middel van ‘Irrigatiesturing’.

In 2014 was de vochtvraag het hoogste in het midden van juni. Voor vroege aardappelrassen werden één of twee irrigatiebeurten geadviseerd. Op later geplante variëteiten werd veel minder geïrrigeerd. 
De Vlaamse overheid Databank Ondergrond Vlaanderen lanceerde begin 2014 de toepassing ‘bodemverkenner’ waarin verschillende bodemkaarten kunnen geraadpleegd worden. Informatie uit deze kaarten geven al een eerste indicatie van de vochttoestand op het perceel. 


Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen.

Vraag en aanbod dicteren de nood aan irrigatie in het voorjaar van 2014

 

Print