X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Vergeet MH niet

Vergeet MH niet

dinsdag 3 augustus 2021

Met (hopelijk) iets betere weersomstandigheden in het vooruitzicht, kan volgende week een bespuiting met MH (maleïnehydrazide) uitgevoerd worden voor zover dit nog niet gebeurde.

Toepassing van MH op het veld zorgt voor kiemremming tijdens de bewaring. Dit kan belangrijk zijn om de eerste kiemlust kort na de oogst te temperen (vooraleer te starten met andere kiemremmers) of korte bewaring zonder extra kiemremmingmiddelen mogelijk te maken. Ook de werking van MH als opslagbestrijder in de volgteelt is mooi meegenomen.

 

Voorwaarden voor een goede MH-toepassing

De voorwaarden voor een goede toepassing en een goede werking van MH zijn belangrijk en moeten gerespecteerd worden.

  • Zo moeten 80% van de knollen groter zijn dan 35mm om remming en opbrengstderving te voorkomen. Bemonster uw percelen om zeker te zijn dat deze fase bereikt is. Doorgaans is het niet zinvol om op die laatste 2 à 3 knollen (20%) te wachten die nu nog maar een grote knikker groot zijn. De kans bestaat immers dat het gewas dit jaar sneller gaat slijten dan we gewoon zijn.
  • Omdat er na de toepassing van MH nog zeker 3 weken groen en vitaal loof aanwezig moet zijn, mag een behandeling niet te lang uitgesteld worden. Vorig jaar werd duidelijk aangetoond dat een behandeling op een sterk afrijpend gewas onvoldoende hoge MH-concentraties in de knol opleverde en een grotere kiemlust in de bewaring veroorzaakte.
  • De ideale spuitomstandigheden doen zich voor bij temperaturen onder 25 graden en groeizaam weer. Als het warmer is kan de loofgroei stilvallen en is er risico op (brons)verkleuring van het loof. 
  • Spuit alleen op een droog gewas en zorg ervoor dat de actieve stof maximaal kan worden opgenomen door het blad.
  • Hoe langer het droog blijft na de toepassing, hoe beter de opname (en transport naar de knollen). Een periode van 24 uur droog weer na de toepassing is ideaal (12u is het absolute minimum).
  • Gebruik voldoende water (>300 l/ha) voor een goede opname door het blad.
  • Het is niet nodig uitvloeiers of andere hulpstoffen te gebruiken.
  • Over de menging met fungiciden is maar weinig bekend. Aparte toediening verdient de voorkeur voor een maximale opname door het blad.

 

Erkende handelsmiddelen zijn: Crown (11 l/ha), Fazor (5kg/ha), Himalaya (5 kg/ha) en Itcan (11 l/ha).

Pas éénmalig toe en respecteer daarbij de voorgeschreven dosis.

 

Respecteer steeds de principes van IPM (geïntegreerde gewasbescherming)!

IPM in de akkerbouw (demonstratieproject met de steun van de het Departement Landbouw en Visserij)

Print
Tags: