X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Sterk vertraagde groei

Sterk vertraagde groei

Situatie op 6 mei 2021

donderdag 20 mei 2021

April 2021 is de geschiedenis ingegaan als de koudste aprilmaand sinds 1986. Dit liet zich voelen in de natuur rondom ons die maar traag ontwaakt. 


GEEN GROEI ONDER 10°C
Ook voor de geplante aardappelen waren de temperaturen té laag om zich normaal te ontwikkelen. Er werden in Ukkel 6 vorstdagen geregistreerd (minimum T < 0°C) en meerdere ochtenden met grondvorst. Aangezien aardappelen nagenoeg niet groeien wanneer de bodemtemperatuur onder 10°C ligt, is de opkomst dit jaar sterk vertraagd. Dit doet denken aan het voorjaar van 2016 met eveneens een trage opkomst als gevolg van de koude aprilmaand. Er werden toen redelijk wat opkomstproblemen gemeld.


ONKRUID
De vroegst geplante aardappelen hebben alle weersomstandigheden meegemaakt. Er was sneeuw begin april, enkele regendagen tussendoor, zeer veel koude wind (met stuivend zand), maar vooral ook droogte die stilaan weer de bovenhand haalt. 
Onkruidbestrijding wordt ongetwijfeld weer een uitdaging. Op de vroegst geplante percelen staat al redelijk wat onkruid op de ruggen. Afbranden is in dat geval nodig. Ver vóór de opkomst kan er glyfosaat ingezet worden. Als de opkomst kort bij is, dan moet er gekozen worden voor Gozai of Kabuki (0,4 l/ha + olie). Opgelet, de totale dosis Gozai of Kabuki (herbicide + loofdoding) bedraagt maximaal 1,6 l/ha.


RITNAALDEN
April is traditiegetrouw ook de periode waarin ritnaalden naar ondiepere lagen in de bodem migreren. Om die reden vind je ze nu gemakkelijk terug in de bouwvoor. Even graven in de aardappelruggen leert, dat de beestjes zich nu te goed doen aan het pootgoed. Ritnaaldenbestrijding bij planten kan dit tegengaan. Een tweede golf is doorgaans te verwachten in augustus/september. Ook dan komen de ritnaalden naar boven en worden de dochterknollen aangeprikt. Granulaten zijn tegen die tijd uitgewerkt. 

 

AARDAPPELOPSLAG
Eén van de voordelen van de koude aprilmaand is de vertraagde ontwikkeling van aardappelopslag. Op afvalhopen is nog maar weinig loof te vinden en ook in andere teelten is de groei ver achter.
Niettemin moeten de nodige voorzorgen genomen worden! Van zodra de temperaturen oplopen, kan de ziekte snel uitbreiden. Dek afvalhopen zo snel mogelijk af!


COLORADOKEVER
Vorig jaar vonden we tijdens de eerste week van mei de eerste coloradokevers met ei-afleg. Bij gebrek aan opslagplanten hebben we ze nu (6 mei 2021) nog niet gezien. Wanneer kevers uit de grond kruipen - meestal op percelen waar vorig jaar aardappelen stonden -  voeden ze zich eerst met opslagplanten om aan te sterken. Vervolgens paren ze en leggen de wijfjes eitjes af. Na de ei-afleg sterven de kevers. 
Aardappelopslag voorkomen en bestrijden is een belangrijke manier om de cyclus te doorbreken. Door deze bron van voeding weg te nemen, kunnen de winterkevers zich niet massaal vermenigvuldigen.
 

Print
Tags: