X
GO
nl-BEfr-FR
Praktijkpercelen Sinora

Praktijkpercelen Sinora

groeiseizoen 2023

dinsdag 4 juli 2023

Tijdens de komende maanden zullen PCA en Inagro twee (half)vroege rassen opvolgen in praktijkpercelen. Dit jaar nemen we om de tien dagen stalen op percelen met het ras Amora en Sinora. 
De percelen met Sinora liggen meer verspreid in West-Vlaanderen (Diksmuide, Ichtegem, Oostkamp, Wingene, Aarsele, Ruiselede) en Oost-Vlaanderen (Ouwegem, Maarkedal).

De eerste staalname van Amora vindt plaats op 10 juli en van Sinora op 19 juli. In dit bericht kunt u de kenmerken (potermaten, plantafstanden, stengelaantal) terugvinden van de percelen met Sinora.  
 

Plantdatum


Halfvroege rassen zoals Sinora worden vaak rond 11 april geplant. In 2023 lag de gemiddelde plantdatum op 19 mei. Dit is dus ruim 5 weken later dan het meerjarig gemiddelde. Eén perceel kon alsnog begin april worden geplant, maar bij de andere percelen werd geplant tussen 20 en 30 mei. In de afgelopen 15 jaar hebben we nog nooit een gemiddelde plantdatum in de loop van mei opgetekend. 

 

Plantafstanden en  stengels


Bij dit halfvroege ras werd op één perceel gebruik gemaakt van de kleine potermaat 28/35mm. Dit werd nauw geplant namelijk op 29 cm in de rij. Dit zorgde voor bijna 46.000 planten per hectare. Met 3,1 stengels per struik komt dit neer op 14,1 stengels per m². 

Op vijf percelen werd de potermaat 35/55mm geplant. Eén perceel werd op 31 cm in de rij geplant en de andere vier op 42 à 45 cm. Aan deze planten werden gemiddeld 3,5 stengels geteld. Dit komt neer op 11,6 stengels per m² met een variatie tussen de percelen van 9,3 tot 14,4. 

Op twee percelen werd de grote potermaat 35/55 mm eerst gesneden en vervolgens geplant op respectievelijk 36 x 75 cm (± 37.000 planten/ha) en 35 x 70 cm (± 41.000). Er werden gemiddeld 3,7 stengels per struik gevormd. Dit resulteerde in respectievelijk 12,5 en 16,1 stengels per m².

 

Meerjarige resultaten


De voorbije 8 jaar werden al 63 praktijkpercelen met Sinora opgevolgd. In een kwart van de gevallen werd de kleine potermaat gebruikt en geplant op een afstand van 35 cm in de rij. Aan deze potermaat mogen we 2,5 stengels per struik verwachten.
De grotere potermaat zonder snijden werd in minder dan 20% van de opgevolgde percelen gebruikt. Deze grote maat wordt natuurlijk ruimer geplant namelijk rond 40 cm en vormde gemiddeld 4,0 stengels per struik.
Op ruim de helft van de opgevolgde percelen werd de grote, gesneden potermaat geplant met een afstand van 38 cm in de rij. In tegenstelling tot het ras Amora zien we bij Sinora wel een daling van het aantal stengels per struik met een gemiddelde van 3,6 per poter. 

 

Praktijkpercelen Sinora 2023 - meerjarig gemiddelde

 

De opvolging van praktijkpercelen Amora gebeurt in kader van het Landbouwcentrum Aardappelen gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

 

Print