X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten

Online beregeningstool

Onder een wijzigend klimaat worden land- en tuinbouwers steeds vaker geconfronteerd met langdurige droge periodes. Irrigatie kan dan een oplossing zijn.

dinsdag 8 juni 2021

Onder een wijzigend klimaat worden land- en tuinbouwers steeds vaker geconfronteerd met langdurige droge periodes. Irrigatie kan dan een oplossing zijn. Omdat water echter een schaars goed is, dient men hiermee zuinig om te gaan. Daarom werken PCA en partners samen aan het demonstratieproject OptiwAPP.
Binnen dit project zullen innovatieve precisie beregeningstechnieken gedemonstreerd worden in diverse teelten en zal er een beregeningstool uitgewerkt worden. Deze online tool zal inzicht verschaffen in de diverse traditionele en innovatieve (precisie)beregeningstechnieken die er bestaan en zal advies geven over de waterbehoefte van teelten in functie van de plantdatum en bodemsoort. Hierdoor zal de landbouwer een inschatting kunnen maken van het benodigde water en de rendabiliteit van beregening in zijn diverse teelten.

De irrigatieapp en de kennis omtrent beredeneerd irrigeren worden gedemonstreerd en gecommuniceerd tijdens demonstraties en studiemomenten op proefcentra, Werktuigdagen en via diverse media. Hou dus zeker onze agenda in de gaten.

 

Demoproject OptiwAPP is een demonstratieproject  van de Vlaamse overheid.

 

Print