X
GO
nl-BEfr-FR
Kieming zet zich verder

Kieming zet zich verder

dinsdag 14 maart 2023

Vanaf eind november volgen Inagro en PCA verspreid over West- en Oost-Vlaanderen 15 loodsen Fontane op. Van de 15 loodsen zijn er maar 5 waar op de aardappelen MH (maleïnehydrazide) werd toegepast tijdens het seizoen. Er worden maandelijks stalen genomen voor opvolging van de kwaliteit en de kieming. Ook de temperatuur wordt gemonitord.

 

Begin maart

In alle opgevolgde loodsen wordt het ras Fontane bewaard. In 3 loodsen wordt Restrain toegepast, waarbij de toestellen momenteel allen ingesteld staan op 8% ethyleen. Daarnaast wordt in 3 loodsen met Argos gewerkt (2 à 4 toepassingen). De kiemremming in de overige loodsen gebeurt met 1,4 Sight, waarbij intussen 2 tot 4 keer is gefogd. Eén loods werd intussen uitgeschuurd. 

 

Temperatuurverloop februari

In de meeste loodsen zagen we oplopende temperaturen in de periode 15-21 februari, dit door de hoge buitentemeraturen in die periode. Gemiddeld zaten de partijen op 7,1°C in de periode 6 februari - 6 maart.  

 

Kwaliteit

Het onderwatergewicht is in de meeste loodsen goed (gemiddeld 418 g/5 kg), met in 3 loodsen niettemin wat drijvers. De vastheid van de knollen blijft goed.  

De bakkleur is ten opzichte van februari achteruit gegaan en bedraagt gemiddeld 2,2 (begin februari was dit 1,9), wat nog steeds zeer goed is. In een aantal loodsen ligt de bakkleur tussen 2,5 en 3, wat ook nog goed kan genoemd worden. In vergelijking met vorig jaar zien we nu begin maart een betere bakkleur, maar in vergelijking met 2 seizoenen geleden is de bakkleur in de Fontane loodsen nu iets minder goed. Verder zien we dat in tegenstelling tot vorige jaren, de bakkleur in de loodsen waar Restrain toegepast wordt, niet hoger oplopen dan bij de andere kiemremmers.

Suikertoppen (door eindglazigheid) werden niet waar genomen en het percentage heterogene frieten (=frieten met zowel gelere als bruinere kleur) is opgelopen tot gemiddeld 7%. 

Kieming

Maandelijks volgen we ook de kieming op door de lengte op te meten van de langste witte kiem per knol (2x 25 knollen). De gemiddelde kiemlengte op dit moment is 6,4 mm. De kieming blijft op deze manier duidelijk hoger dan de 2 voorbije seizoenen. Op vlak van kieming zien we wel duidelijk verschillen in de gemeten kiemlengte in functie van de toegepaste kiemremmer.  

 

Opvolging in het kader van het Vlaio LA-traject "Slimme aardappelbewaring"

Print
Tags: