X
GO
nl-BEfr-FR
Kieming toegenomen in april

Kieming toegenomen in april

woensdag 3 mei 2023

Vanaf eind november volgen Inagro en PCA verspreid over West- en Oost-Vlaanderen 15 loodsen Fontane op. Van de 15 loodsen zijn er maar 5 waar op de aardappelen MH (maleïnehydrazide) werd toegepast tijdens het seizoen. Er worden maandelijks stalen genomen voor opvolging van de kwaliteit en de kieming. Ook de temperatuur wordt gemonitord.

 

Eind april

In alle opgevolgde loodsen wordt het ras Fontane bewaard. In 3 loodsen wordt Restrain toegepast, waarbij de toestellen momenteel ingesteld staan op 20% ethyleen. Daarnaast wordt in 3 loodsen met Argos gewerkt (3 à 6 toepassingen). De kiemremming in de overige loodsen gebeurt met 1,4 Sight, waarbij intussen 2 tot 5 keer is gefogd. Vier loodsen werden intussen uitgeschuurd. 

 

Temperatuurverloop april

De gemiddelde knoltemperatuur is in de opgevolgde loodsen in de loop van april stabiel gebleven op 7,4°C. In de meeste loodsen zien we licht oplopende temperaturen in de loop van de maand, met inkoelen op 9, 14 en 21 april.    

 

Kwaliteit

Het onderwatergewicht is in de meeste loodsen goed (gemiddeld 426 g/5 kg), met in 4 loodsen niettemin wat drijvers. De vastheid van de knollen is achteruit gegaan in de loop van april met in 1 loods relatief slappe knollen.

De bakkleur is de afgelopen periode vrij stabiel gebleven en bedraagt gemiddeld 2,1 (begin april was dit 2,0), wat nog steeds zeer goed is. Twee loodsen hebben een bakkleur hoger dan 2,5; waarbij in 1 loods net de kaap van 3 overschreden wordt. In vergelijking met vorig jaar zien we nu een iets betere bakkleur. Verder zien we dat in tegenstelling tot vorige jaren, de bakkleur in de loodsen waar Restrain toegepast wordt, niet hoger oploopt dan bij de andere kiemremmers.

Suikertoppen (door eindglazigheid) werden niet waar genomen en het percentage heterogene frieten (=frieten met zowel gelere als bruinere kleur) bedraagt gemiddeld 3%. 

 

Kieming

Maandelijks volgen we ook de kieming op door de lengte op te meten van de langste witte kiem per knol (2x 25 knollen). De gemiddelde kiemlengte op dit moment is 6,7 mm. De kieming blijft op deze manier duidelijk hoger dan de 2 voorbije seizoenen. Op vlak van kieming zien we wel duidelijk verschillen in de gemeten kiemlengte in functie van de toegepaste kiemremmer.  

Opvolging in het kader van het Vlaio LA-traject "Slimme aardappelbewaring"

Print
Tags: