X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Kieming onder controle

Kieming onder controle

zondag 10 april 2022

Vanaf eind november volgen Inagro en PCA verspreid over West- en Oost-Vlaanderen 15 loodsen op. Het gaat hierbij om 13 loodsen Fontane en 1 loods met Challenger en 1 met Bintje. Op 1 partij Fontane na, werd bij alle partijen tijdens het groeiseizoen MH (maleïnehydrazide) toegepast.  Er worden maandelijks stalen genomen voor opvolging van de kwaliteit en de kieming. 

 

Begin april

Begin april namen we voor de 5de maal stalen in de 15 loodsen. In 4 loodsen wordt Restrain ingezet, waarbij het ethyleen niveau op 4 of 8% zit naargelang de loods. In 5 loodsen wordt gewerkt met 1,4 Sight, daar zijn de toepassingen (preventief) gestart vanaf eind december is 1 of 2 maal gefogd. De loods met Biox-M werd midden februari uitgeschuurd. In de 4 loodsen met Argos werd in de loop van maart een 2de of 3de maal gefogd.
In de loodsen volgen we ook continu de temperatuur op. In de loop van maart zagen we in de meeste loodsen een toenamen van de temperatuur rond half maart, maar nadien werden de aardappelen terug ingekoeld.  

Kwaliteit

Het onderwatergewicht is in de meeste loodsen goed (gemiddeld 398 g/5 kg), met in sommige stalen niettemin drijvers. De vastheid van de knollen is stabiel gebleven in vergelijking met vorige maand waardoor we nog steeds kunnen spreken van vaste aardappelen.  

De bakkleur is ten opzichte van maart gemiddeld amper gedaald en bedraagt nu gemiddeld 2,5 (schaal 0-6). Het aandeel heterogene frieten is beperkt en bedraagt gemiddeld zo’n 5%. De bakkleur is stabiel gebleven in de loodsen met Argos en ethyleen en licht gedaald in de loodsen met 1,4 Sight. In vergelijking met vorig jaar is de bakkleur duidelijk minder goed: toen zaten we op een gemiddelde van 2,0.

 

Kieming

Maandelijks volgen we ook de kieming op door de lengte op te meten van de langste witte kiem per knol (2x 25 knollen). De kieming is afgenomen ten opzichte van vorige maand met een gemiddelde van 1,2 mm voor de langste kiem (1,4 mm begin maart), dit door het afbranden van de kiemen in de loodsen met Argos. In de loodsen met ethyleen is de kiemlengte iets toegenomen. Vorig jaar noteerden we gemiddeld 2,5 mm begin maart. 

 

Opvolging in het kader van het Vlaio LA-traject "Slimme aardappelbewaring"

Print
Tags: