X
GO
nl-BEfr-FR
Kieming blijft aandachtspunt

Kieming blijft aandachtspunt

maandag 13 februari 2023

Vanaf eind november volgen Inagro en PCA verspreid over West- en Oost-Vlaanderen 15 loodsen Fontane op. Van de 15 loodsen zijn er maar 5 waar op de aardappelen MH (maleïnehydrazide) werd toegepast tijdens het seizoen. Er worden maandelijks stalen genomen voor opvolging van de kwaliteit en de kieming. Ook de temperatuur wordt gemonitord.

 

Begin februari

In alle opgevolgde loodsen wordt het ras Fontane bewaard. In 3 loodsen wordt Restrain toegepast, waarbij de toestellen momenteel allen ingesteld staan op 8% ethyleen. Daarnaast wordt in 3 loodsen met Argos gewerkt (1 à 3 toepassingen). De kiemremming in de overige loodsen gebeurt met 1,4 Sight, waarbij meestal al 2 keer is gefogd. Van de 15 loodsen zijn er maar 5 waar op de aardappelen MH werd toegepast tijdens het seizoen.  

 

Temperatuurverloop januari

In de meeste loodsen zagen we oplopende temperaturen in de periode 9-15 januari en tijdens de eerste 5 dagen van februari, dit door de hoge buitentemeraturen in die periode. Gemiddeld zaten de partijen op 7,2°C in de periode 9 januari - 6 februari. In 2 loodsen bleef de temperatuur heel stabiel, waaronder een loods met mechanische koeling. 

 

Kwaliteit

Het onderwatergewicht is in de meeste loodsen goed (gemiddeld 417 g/5 kg), met in 3 loodsen niettemin wat drijvers. De vastheid van de knollen blijft goed.  

De bakkleur is ten opzichte van januari stabiel gebleven op gemiddeld 1,9, wat zeer goed is. We zien op dit moment ook geen grote verschillen in functie van de toegepaste kiemremming. Suikertoppen (door eindglazigheid) werden niet waar genomen en het percentage heterogene frieten (=frieten met zowel gelere als bruinere kleur) bedroeg gemiddeld 2%. 

Kieming

Maandelijks volgen we ook de kieming op door de lengte op te meten van de langste witte kiem per knol (2x 25 knollen). De gemiddelde kiemlengte op dit moment is 4,7 mm. De kieming ligt duidelijk hoger dan de 2 voorbije seizoenen, maar hoeft anderzijds niet te verwonderen, aangezien maar 1/3 van de opgevolgde partijen MH gekregen heeft. 

 

Opvolging in het kader van het Vlaio LA-traject "Slimme aardappelbewaring"

Print
Tags: