X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Ken je de beregeningstool al?

Ken je de beregeningstool al?

In het kader van het demoproject Dept. L & V 'Optimale Water Applicatie (OptiwAPP)'

donderdag 19 mei 2022

Ondanks de huidige regen, is het op veel plaatsen nog droog. Het neerslagtekort is ondertussen al opgelopen tot 100 à 150 mm. Er wordt verwezen naar het jaar 1976 toen er zo vroeg op het jaar ook al een vergelijkbaar neerslagtekort geregistreerd werd. 

Om de land- en tuinbouwsector te wapenen tegen langdurige droogte, is het uiterst belangrijk om beredeneerd om te springen met het beschikbare water. 
In het OptiwAPP project wordt via de webapplicatie ‘beregeningstool’ inzicht gegeven in de waterbehoefte van de voornaamste teelten en de kostprijs van beregenen. Ook wordt een overzicht gegeven van de rendabiliteit van beregenen. Zo kan er beter ingeschat worden wanneer het beschikbare water best wordt ingezet. 

Daarenboven omvat deze applicatie ook infofiches over geavanceerde precisieberegeningstechnieken, zodat je als teler een transparant beeld krijgt over de innovaties die zich afspelen in de sector en de inpasbaarheid op jouw bedrijf.

 

Kostenoverzicht irrigatie van spinazie in een specifieke bedrijfssituatie

 

Wil je hier meer over weten? 

Check de website voor de beregeningstool

Voor vragen kun je terecht bij Emiel Heyman (e-mail), 09 / 381 86 97


In samenwerking met
Het demonstratieproject Optimale Water Applicatie (OptiwAPP) geniet steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en wordt uit­ gevoerd dom  het PCG, BDB, lnagro en PCA.

 

 

Print