X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Hoe verloopt de kiemremming?

Hoe verloopt de kiemremming?

donderdag 17 december 2020

Kort na de oogst waren de aardappelen bijzonder kiemlustig. Vooral vroeg gerooide partijen, partijen op lichte gronden en partijen die geen MH-behandeling gekregen hadden, vertoonden al snel kieming. Ook de rasverschillen waren duidelijk. Challenger reageerde voor het tweede jaar op rij bijzonder kiemlustig. Fontane volgde niet veel later. 

 

Strategie aanpassen

Op veel bedrijven waren de aardappelen in suboptimale omstandigheden gerooid. Er moest bij aanvang veel geventileerd worden om te drogen en eventuele problemen met rot te beheersen. Dit waren allesbehalve ideale omstandigheden om een eerste kiemremming toe te passen. De strategie die iedereen voor ogen had, moest plots aangepast worden. 

 

1,4Sight

Voor alle producten geldt dat de aardappelen droog moeten liggen vooraleer er gestart kan worden met foggen. Dit geldt ook voor 1,4Sight, een middel dat moet ingezet worden vóór er kieming aanwezig is. 1,4Sight (dimethylnaftaleen) is immers een kiemrustverlenger. Het middel zorgt ervoor dat aardappelen die in rust zijn omdat ze van nature dimethylnaftaleen bevatten, in rust blijven. Eens een partij wakker is, is het moeilijk om met 1,4Sight het kiemproces weer te stoppen. Een ‘preventieve’ behandeling is aan te raden!  

 

Argos EN Biox-M

Veel telers waren verrast door de vroege kieming en zijn gestart met Argos of Biox-M. Deze natuurlijke oliën hebben de eigenschap aanwezige kiemen af te branden. Voorwaarde is wel dat de dosis hoog genoeg is. Argos (sinaasappelschilolie) werd pas bij de start van het bewaarseizoen erkend. In België was er nog geen ervaring met dit product. 


Zowel met Argos als Biox-M moet er gestart worden, als de kiemen 1 à 2 mm (max. 0,5mm) groot zijn. In dit stadium zullen de kiemen na enkele dagen zwart worden. Hoe groter de kiemen, hoe moeilijker het is om ze te vernietigen. Vaak gaat het in eerste instantie om de hoofdkiem (topspruit). Eens die eraf is, krijgt de aardappel het signaal om meerdere zijkiemen te vormen. Dit is ook de reden waarom er 2 à 3 weken na de behandeling nieuwe kiemen zichtbaar werden. Zowel Biox-M als Argos moesten dus snel herhaald worden, om de tweede golf van kiemen aan te pakken. 

 

Kieming vòòr Biox-% 

Argos moet in de eerste fase van kieming altijd worden ingezet aan 100 ml/ton. Later kan er eventueel overwogen worden om verder gaan met 75 ml/ton. 
Voor Biox-M kon een afweging gemaakt worden tussen 90 of 60 ml/ton. In het geval van ernstige kieming (vaak partijen zonder MH of partijen waar te laat werd ingegrepen) was het beter te kiezen voor 90 ml/ton. Andere partijen konden met 60 ml/ton starten. Recent werd een 120-dagenregeling voor Biox-M aangenomen waardoor ook de tweede behandeling (of andere) aan 60 ml/ton kan doorgaan (tot 28/02/2021). Normaal moet er voor vervolgbehandelingen aan 30 ml/ton gedoseerd worden.

 

48 uren gesloten

Alle gefogde middelen (1,4Sight, Argos, Biox-M) hebben het nadeel dat de loods gedurende 48 uren gesloten moet blijven. Er wordt gedurende die periode alleen maar intern geventileerd. De frequentie hiervan hangt af van de toestand van de aardappelen. Liggen ze er droog bij, dan volstaat het om 2 à 3 keer per dag een kwartiertje intern te ventileren. Zit er rot in de partij, dan is het belangrijk - bij gebrek aan externe ventilatie - dit vocht te herverdelen naar de drogere zones. In dat geval moet de interne ventilatie opgedreven worden tot een half uur om de 4 à 6 uren.

 

Streeftemperatuur

De meeste telers hebben al 2 behandelingen achter de rug. De meeste aardappelen zitten op streeftemperatuur of hebben daar gezeten. 
Hoe lager de bewaartemperatuur, hoe minder kieming. Omwille van de bakkleur zijn er grenzen. In Fontane kunnen we niet lager gaan dan 6,5 à 7°C. Dat betekent immers dat de kanaaltemperatuur in dat geval 5°C kan zijn (afhankelijk van de instellingen). Weet dat de onderste aardappelen hiermee in contact komen.
De laatste dagen zijn de nachtelijke temperaturen onvoldoende laag om de streeftemperatuur aan te houden. Niettemin is de ademhalingsactiviteit van de aardappelen ondertussen sterk verminderd. Dit uit zich in een kiemlust die al minder groot is in vergelijking met het begin van het seizoen.

 

Heeft MH gewerkt?

Veel telers twijfelen of de toegepaste MH voldoende gewerkt heeft, gezien de kiemlust bij het begin van het bewaarseizoen. De omstandigheden bij de toepassing waren immers niet ideaal. In voorgaande jaren kon MH gedurende twee of meer maanden ‘rust’ brengen. 
Dit jaar blijkt dit minder het geval te zijn. Toch zijn er grote verschillen zichtbaar tussen partijen met en zonder MH in dezelfde loods. Ook later in het seizoen kunnen de andere kiemremmingsmiddelen in hun werking ondersteund worden door MH. De toepassing van MH in het veld blijft een aanrader.

 

Restrain

Ook de gebruikers van Restrain (ethyleen) waren verrast door de vroege kieming. De strategie van veel telers bestond erin de kiemremming goedkoop te houden door enkel Restrain in te zetten. In de meeste gevallen moest er noodgedwongen al een eerste keer (of twee keer) afgebrand worden met Biox-M of Argos. Ook hier lopen de kosten dus hoger op dan voorzien. 
Vooraleer te kunnen starten met Restrain, moet er een voorbereidende fase doorlopen worden, waarin er gemeten wordt hoe de CO2-concentratie verloopt. Aangezien de aardappelen na de oogst zeer actief zijn (verademen), is de CO2-productie in de eerste weken van de bewaring groot. Pas wanneer het gehalte gedurende 3 opeenvolgende dagen onder de 2500 ppm blijft, kan de behandeling opgestart worden. 
Ook dan duurt het nog een hele tijd vooraleer de vooropgestelde concentratie (4%) bereikt wordt. Om te verhinderen dat de CO2 productie snel stijgt als reactie op ethyleen, moet de behandeling traag opgestart worden. In eerste instantie stijgt het Restrain-niveau maar met 0,2% om de 4 dagen. Na 17 dagen is de concentratie in de loods 1%. Vanaf dan stijgt het ethyleenniveau iets sneller. Na 22 dagen is het streefniveau (4%) bereikt. 
In de praktijk betekent dit dat de kieming pas 4 à 5 weken na de plaatsing van het toestel, maximaal geremd wordt. De kiemen lopen vanaf dan niet meer verder uit (geen lengtegroei). Als dit wel zo is, kan je best even contact opnemen met Restrain. 
Uiteraard kan Restrain alleen ingezet worden in rassen die van nature een goede bakkleur hebben. In Bintje, Challenger… is Restrain geen optie. Ook voor lange bewaring met toenemende kiemlust in het voorjaar is Restrain minder evident. Mogelijk moet ook dan weer aangevuld worden met Biox-M of Argos, waardoor het kostenplaatje toch weer stijgt.

 

Print