X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Compensatie aardappeloverschotten

Compensatie aardappeloverschotten

dinsdag 14 juli 2020

De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag (10/07/2020) het noodfonds goedgekeurd voor de schade opgelopen door corona in de aardappelsector en in de sierteelt.

Voor de aardappelsector wordt een compensatie voorzien van 10 miljoen euro. De manier waarop de compensatie zal worden toegekend, is nu ook bekend gemaakt.

 

Peildatum: 15 mei

Aardappeltelers kunnen een compensatie krijgen voor de vrije aardappelen die in stock lagen op 15 mei van dit jaar.

Net zoals bij het rampenfonds moet de teler zelf een stuk van de schade dragen en wordt er in schijven gewerkt. De eerste 100 ton vrije aardappelen komen niet in aanmerking voor de vergoeding. Tot 500 ton wordt er een compensatie voorzien van 5 euro per 100 kg. Voor hoeveelheden niet-verkoopbare aardappelen tussen 500 en 2000 ton zal er gekeken worden naar het resterend beschikbaar budget, dat zal verdeeld worden over deze categorie van telers.

 

Max 20 ton/ha

Sowieso is de vergoeding altijd beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per hectare (late rassen). Een teler met 10 hectaren bewaaraardappelen kan dus maximaal 200 ton vergoed krijgen. Hiervoor wordt gekeken naar de verzamelaanvraag van 2019 (code 901 - niet vroege aardappelen). Bij de bepaling van het areaal wordt ook rekening gehouden met de oppervlaktes aardappelen van Vlaamse telers in Wallonië of de aangrenzende lidstaten.

 

Vervoederd vóór 15 mei

Opgelet, niettegenstaande de peildatum van 15 mei, wordt er ook een compensatie voorzien voor vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen van de eigen veestapel in de periode van 13 maart tot 15 mei.

 

Voorbeeld

Aardappelteler Hermans heeft op 15 mei een stock vrije aardappelen gemeld van 90 ton. Aanvullend werd er in de periode van half maart tot half mei nog 60 ton vrije aardappelen afgevoerd naar de eigen rundveestapel. Hij kan dus een totaal volume aanmelden van 150 ton niet-verkoopbare vrije aardappelen.

De eerste 100 ton is echter voor eigen rekening. Het volume dat in aanmerking komt voor de schaderegeling is dus 50 ton.

Het bedrag van de schaderegeling uit het noodfonds aardappelen corona, zal 50 ton x 5 euro/100 kg = 2500 euro bedragen.

Bijkomende voorwaarde is wel dat aardappelteler Hermans minstens 7,5 ha bewaaraardappelen (code 901) aangemeld heeft via de verzamelaanvraag 2019, aangezien de vergoeding beperkt blijft tot maximaal 20 ton/ha (aangemeld volume in dit voorbeeld: 150 ton).

 

Hoe aanvragen?

Het departement Landbouw en Visserij zal een aanvraagformulier ter beschikking stellen van zodra de beslissing definitief wordt goedgekeurd door Europa en van zodra het besluit gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Op het aanvraagformulier moet de aardappelteler zijn niet-verkoopbare stock vrije aardappelen in eigendom aanmelden. Als bewijs van voornoemde stock kan het document van de brancheorganisatie Belpotato.be of een ander gelijkwaardig document van een expert worden toegevoegd.

 

Controle

Alle bewijsstukken ter staving van de stock vrije aardappelen op 15 mei moeten bij controle kunnen worden voorgelegd en bovendien moet bij controle de landbouwer ook de afvoer van de stock vrije aardappelen kunnen documenteren op basis van de bewegingen uit de stock na 15 mei. Hou er rekening mee dat onterecht uitbetaalde bedragen zullen worden teruggevorderd, vermeerderd met een administratieve geldboete!

 

Bron: Boerenbond

 

Print
Tags: