X
GO
nl-BEfr-FR
Wat leren we uit het nitraatresidu van 2023 ?

Wat leren we uit het nitraatresidu van 2023 ?

woensdag 8 november 2023

PCA nam tussen begin september en half oktober verschillende grondstalen op aardappelpercelen. Algemeen waren de nitraatresiduwaarden dit jaar eerder laag, vermoedelijk doordat er nog vrij lang stikstof opgenomen werd door de langer aanhoudende groei als gevolg van de latere plantdatum. Bovendien moest een klein deel van de stikstof nog vrijkomen uit het nog niet overal afgestorven loof. 

 

Stikstofbemesting

Met name op percelen waar niet meer dan 200 kg werkzame stikstof per hectare werd gegeven bleven de nitraatresiduwaarden onder de 75 kg N/ha. Enige uitzondering daarop was een perceel gescheurd grasland waar in het najaar nog relatief veel stikstof vrijkwam uit de gescheurde graszode. Op een andere oude weide werd geen hoog residu gevonden door een aangepaste lagere bemesting van 100 kg N/ha. 
Op percelen waar meer dan 200 kg werkzame stikstof per hectare werd gegeven stegen de nitraatresiduwaarden tot boven de 100 kg N/ha. Ook onder deze percelen werd opnieuw een extreem hoog nitraatresidu waargenomen als gevolg van de vrijstelling uit een oude weide.

 

Opbrengsten en reststikstof

De opbrengsten vertoonden geen uitgesproken positief of negatief verband met de bemestingsdosis. De opbrengsten die behaald werden met een bemestingsdosis tussen 140 en 200 kg

werkzame N/ha waren bij de beste van alle opbrengsten. 
 

De boodschap is dus duidelijk: een bemesting op aardappelen met meer dan 200 kg werkzame N/ha was overbodig, resulteerde niet in meeropbrengsten en gaf een hoger nitraatresidu.
Geef bij planten dus zeker geen overdreven hoge dosis stikstof. Indien nodig kan je een kleine hoeveelheid bijgeven enkele weken na opkomst van het gewas. Om inzicht te krijgen in de stikstofinhoud in de bodem neem je best een bodemstaal kort na opkomst. Je kan ook terecht op de website van het project MiNiMax.

 

 

Op 36 percelen over heel Vlaanderen wordt ook volgend jaar maandelijks de minerale stikstofinhoud opgevolgd, zoals geïllustreerd in het voorbeeld voor Kruisem. Dit geeft je de mogelijkheid om te zien hoeveel stikstof er in de bodem aanwezig is op percelen die vergelijkbaar zijn met de jouwe.

Neem zeker een kijkje op deze pagina.

 

 

Print