X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Hoe verloopt de bewaring?

Hoe verloopt de bewaring?

dinsdag 9 februari 2021

We zijn ondertussen dik 3 maanden ver in de bewaring. De aardappelen zijn iets meer tot rust gekomen, maar de strijd tegen kieming blijft.

Wisselend resultaat

In heel wat loodsen lukt het. Vooral bulkbewaring Fontane lijkt in de meeste loodsen onder controle. De strijd tegen kieming is moeilijker wanneer kleinere hoeveelheden en diverse rassen moeten behandeld worden. Hieruit blijkt nog maar eens dat niet alleen het middel, maar zeker ook de aardappelen zelf (ras, grondsoort, ...) en de infrastructuur (ventilatie, vullingsgraad) bepalend zijn voor het resultaat.

Opvolging

Uit onze eigen opvolging van 16 praktijkloodsen blijkt dat in de loodsen met Fontane (partijen met MH) de langste, levende kiem gemiddeld 0,3 mm is in loodsen met 1,4 Sight, 0,5 mm in loodsen met Biox-M, 1 mm in loodsen waar Argos gebruikt wordt en 6,3 mm met Restrain.

In de meeste van deze loodsen is de kieming dus goed onder controle. Alleen bij toepassing van Restrain worden grotere kiemen gezien. Dit is niet onlogisch aangezien ethyleen vooral de lengtegroei van de kiem remt, niet de kieming op zich. Restrain brandt ook geen kiemen af zoals Argos en Biox-M doen.

Frietkleur

De frietkwaliteit is in de 16 loodsenmomenteel zeer goed. De bakkleur is stabiel en bedraagt gemiddeld 2,0 op een schaal van 0 (zeer goed) tot 6 (zeer slecht). Als we kijken naar de loodsen met Fontane, zien we een bakindex van 1,5 met Argos, 1,9 met Biox-M, 2,1 met 1,4 Sight en 2,8 met Restrain In loodsen met Restrain moet er ruime aandacht zijn voor luchtverversing om CO2 voldoende af te voeren.

 

Kiemremmingsmiddelen

Het bewaarseizoen 2020-2021 is er duidelijk één waarin er veel bijgeleerd wordt over kiemremming. Niet alleen de middelen, maar ook de toepassingstechnieken zijn nieuw en nog niet volledig doorgrond. Elk middel heeft duidelijk een aantal aspecten die moeten gekend zijn bij gebruik. We sommen ze graag nog even op.

 

ARGOS

100 ml/ton op kleine kiemen

Argos (sinaasappelolie) werd pas in het najaar van 2020 erkend. Er was dus nog geen ervaring in België. Het middel werd op grote schaal ingezet, toen bleek dat de aardappelen al heel snel kiemlustig waren. Afbranden van bestaande kiemen was nodig. Niettegenstaande de hoge temperaturen in de bewaring en de bijzonder actieve ademhaling van de knollen, werden in heel wat loodsen mooie resultaten van Argos gezien. De voorwaarde was wel, dat Argos werd ingezet op partijen met kleine kiempjes en dat de behandeling herhaald werd van zodra de kieming zich hernam. Op het ogenblik van de behandeling moeten de kiemen bij voorkeur wit gepunt zijn en dus niet langer dan 5mm. De dosis bedraagt 100 ml per ton en per behandelingstijdstip. Lagere dosissen waren - gezien de grote kiemlust - niet aan de orde.

Goede ventilatie

Een goed ventilatiesysteem is nodig om Argos homogeen door de aardappelen te forceren. Breng Argos bij voorkeur in de ruimte boven de aardappelen vooraleer het product door de ventilatoren gestuurd wordt. Bij toediening in de drukkamer bestaat de kans dat de verdeling niet optimaal is en bepaalde kanalen meer product krijgen dan andere. Stel het ventilatiedebiet in op 50% om toe te laten dat Argos voldoende contact kan maken met de aardappelen en de kiempjes. Hoge luchtsnelheden zijn af te raden om het product toe te laten voldoende contact met de kiemen te kunnen maken. Is er geen toerentalregeling, zet dan slechts de helft van de ventilatoren aan, bijvoorbeeld ventilator 1, 3 en 5. Halverwege de toepassing kan er gewisseld worden met de resterende ventilatoren. Na de toepassing moet de loods gedurende 48 uren gesloten blijven (geen externe ventilatie). Er mag dan alleen intern geventileerd worden met een frequentie die aangepast is aan de noden van de partij: om de 6 uren een kwartiertje als de aardappelen droog en gezond liggen, frequenter als vocht (rot) moet herverdeeld worden.

Schade door Argos

Let er op dat de materialen in de loods (muren, plafond, drukkamer) droog zijn bij de toepassing. Wanneer Argos in contact komt met water (condens) kunnen materialen namelijk aangetast worden. Dat is ook de reden waarom mechanische koeling ruim vóór de toepassing moet worden afgezet. Zo kunnen onderdelen opdrogen en op een hogere temperatuur komen.

In een aantal bewaarplaatsen werd vastgesteld dat Argos condenseert op de kabels (van de voelers) die op de aardappelen liggen. Via deze kabels kan Argos schade toebrengen aan de knollen die in contact komen met deze kabels. Het advies is de kabels te verwijderen bij een toepassing of ze op te hangen boven de aardappelen (ze mogen geen contact maken).

Ook oude isolatiematerialen zoals isomo (polystyreen) kunnen aangetast worden door Argos. Vervang oude isomo door isolatieplaten met een dampscherm (aluminiumfolie). Staan de materialen nat? Gebruik daags voordien kort even het warmeluchtkanon om condens weg te werken.

Zorg er bij de toepassing voor dat de pijp van het fogtoestel voldoende ver van de aardappelen verwijderd is. Foggen dichtbij de aardappelen kan aanleiding geven tot schade op de knollen.

Lees hier de handleiding van Argos (UPL)

 

BIOX-M

Biox-M (muntolie) is net als Argos een contactmiddel dat bestaande kiemen kan vernietigen. Ook hier is de voorwaarde dat de kiemen niet te groot mogen zijn, voor een goede werking. Pas Biox-M toe aan 60 ml/ton als de kiemen 2 à 5 mm groot zijn. Met een hoge dosis van 90 ml/ton kunnen grotere kiemen (tot 1 cm) aangepakt worden, op voorwaarde dat de ventilatie en de bewaarinfrastructuur in orde zijn.

Eisen aan de loods

De loods moet luchtdicht zijn om het gas in de aardappelen te houden. Een goed ventilatiesysteem is nodig om Biox-M overal in gelijke mate bij de aardappelen te brengen. Tijdens de toepassing mogen de ventilatoren op halve kracht draaien om gematigde luchtsnelheden te realiseren. Biox-M moet – net als Argos – de tijd krijgen om in contact te komen met de kiemen en deze te vernietigen. Hou de loods zo lang mogelijk (minstens 48u) gesloten om het gas in de aardappelen te houden. Er mag tussentijds alleen intern geventileerd worden. Pas de frequentie aan volgens de aanwezige kwaliteit: om de 6 uren een kwartiertje als de aardappelen er goed bij liggen, frequenter als vocht moet herverdeeld worden. Als de temperatuur of het CO2-gehalte te hoog oploopt, moet er na 24 uren weer extern geventileerd worden.

Schade door Biox-M

Alle onderdelen in de loods moeten droog staan. Contact met water (condens) kan tot aantasting van de materialen leiden. Ook in de drukkamer kan Biox-M – als gevolg van hoge snelheden – neerslaan op lampenkappen. Naargelang het soort plastic waaruit de lampenkap vervaardigd is, kan aantasting en breuk ontstaan. Dek deze materialen af vóór elke toepassing.

Wie Biox-M toepast in een ruimte met mechanische koeling, moet de koeling 24u voor de toepassing afleggen. Dit moet toelaten de onderdelen te laten opdrogen, zodat er geen vrij water aanwezig is.

Geur van munt

Omdat de geur van Biox-M sterk aanwezig kan zijn tijdens de toepassing, kwam er hier en daar reactie van omwonenden. Door de firma werd alvast een document opgesteld dat kan dienen voor de buren. Hierin wordt uitgelegd wat de behandeling inhoudt en waarvoor ze dient.

Lees hier meer over Biox-M (brochure Certis)

 

1,4Sight

1,4Sight is een kiemrustverlenger. Het middel houdt de aardappelen in kiemrust en moet dus toegepast worden vóór de kieming op gang komt. Gezien de hitte en de stress op het veld, zijn heel wat partijen kort na het inschuren al gaan kiemen. Dit was geen ideale uitgangssituatie voor 1,4Sight. Bovendien moest er kort na de oogst nog veel geventileerd worden (drogen, koelen), wat niet bevorderlijk was voor een goede werking van 1,4Sight. Dit, in combinatie met een tekort aan product, heeft ertoe geleid dat kiemen eerst werden afgebrand met Argos of Biox-M om daarna verder te gaan met 1,4Sight. Loodsen waar gewacht kon worden op lagere bewaartemperaturen konden wel onmiddellijk van start gaan met 1,4Sight.

Eisen aan de loods

1,4Sight moet zo goed mogelijk en met een voldoende concentratie worden opgenomen door de knollen. Een luchtdichte loods met een hoge vullingsgraad is ideaal. Een luchtdichte loods is ook nodig om contaminatie van andere producten in aanpalende loodsen te voorkomen.

Bij de toepassing moet er amper geventileerd worden. Een lichte luchtstroom (30 à 40% luchtdebiet) volstaat om het gas door de aardappelen te sturen. Na de toepassing moet de loods gedurende 48u gesloten blijven. Af en toe intern ventileren mag.

Schade door 1,4Sight

Wie 1,4Sight toepast in een ruimte met mechanische koeling, moet de koeling 24u vóór de toepassing afleggen. Zo kunnen de onderdelen op temperatuur komen en kan condenswater opdrogen. De voorbije weken waren er diverse meldingen van PVC-afvoerbuizen (afloop koeling) die kapot gesprongen zijn.

Lees hier de handleiding voor 1,4Sight gebruik (Dormfresh).

 

Naast de middelen is ook de toepassingsapparatuur nieuw. Diverse toestellen met elk hun eigen specificaties kunnen ingezet worden, weliswaar volgens de voorgeschreven handleiding. Argos, Biox-M en 1,4Sight moeten op hoge, maar verschillende temperaturen gefogd worden. Het is dus heel belangrijk goed voorbereid te zijn en alle regels in acht te nemen, met name met het oog op brandveiligheid.

Naar aanleiding van enkele concrete gevallen van brand, werd een document opgesteld voor een veilig gebruik van fogtoestellen.

Je kan het document hier raadplegen.

 

Restrain

Met de toepassing van ethyleen worden kiemen vooral vertraagd en geremd in hun lengtegroei. Ze worden niet afgebrand. Ze zijn wit, kort, gedrongen van uitzicht en breken gemakkelijk af.

Voor de meest telers was het gebruik van Restrain nieuw. Vooral de tijd tussen het opstellen van het toestel en het halen van het vooropgestelde Restrainniveau (4 à 5 weken) hadden veel telers onderschat. Na een voorbereidingsperiode waarin het CO2-gehalte gemeten wordt, mag het toestel slechts opgestart worden als dit niveau gedurende 3 dagen onder 2500 ppm blijft. In veel loodsen duurde dit tot een stuk in december. Aangezien de opstart geleidelijk moet verlopen, duurde het vervolgens 3 weken vooraleer het niveau van 4% bereikt werd. In tussentijd waren de aardappelen aan het kiemen. Een voorafgaande behandeling met Argos of Biox-M was in veel loodsen nodig om de kiemen 1 of 2 keer af te branden.

Voor de toepassing van Restrain is een Restrain generator nodig. Dit toestel zet ethanol (die je aankoopt in bidons) om in ethyleen. 

Eisen aan de loods

Het gebruik van Restrain stelt geen specifieke eisen aan de loods. Ethyleen is bijzonder vluchtig. Er is wel een ventilatiesysteem nodig om te hoge concentraties CO2 af te voeren (luchtverversing). Hoge concentraties leiden immers tot een minder goede bakkleur. Volg dit nauwlettend op!

Klik hier voor de snelstartgids van Restrain.

 

Print
Tags: