X
GO
nl-BEfr-FR
Gewichtsverliezen tijdens bewaring

Gewichtsverliezen tijdens bewaring

bewaarseizoen 2022-2023

dinsdag 31 oktober 2023

In dezelfde loodsen waar maandelijks de kwaliteit van de aardappelen werd opgevolgd door PCA en Inagro, werden bij de start van de bewaring drie zakken met gekend gewicht in de hoop gestoken. Deze aardappelen (Fontane) waren allemaal afkomstig van eenzelfde partij en hadden dus eenzelfde veldfase achter de rug (zonder MH). Deze drie zakken zaten achteraan de loods (dichtst bij de drukgang) en waren oppervlakkig ingegraven. 
Op het einde van de bewaring bepaalden we van deze zakken opnieuw het gewicht om zo het gewichtsverlies tijdens de bewaring in te schatten. 

 

Info loodsen en kiemremming

In de zakken om gewichtsverlies te bepalen zat overal Fontane afkomstig van eenzelfde veld (zonder MH). Drie loodsen werden in februari-maart uitgeschuurd. Dit was zowel een loods behandeld met Restrain als twee loodsen met 1,4Sight. 
Bij de andere 12 loodsen werden de zakken met het gemeenschappelijk staal tussen begin april tot begin juni uit de hoop gehaald. In 2 loodsen werd Restrain toegepast, 7 met 1,4Sight en 3 met Argos.

De loodsen in het geel zijn loodsen behandeld met Argos, blauw staat voor Restrain en groen voor 1,4Sight.
De grafiek hieronder geeft de kieming in de verschillende loodsen weer van de partijen afkomstig uit de loods zelf (niet het gemeenschappelijke staal).

 

Gewichtsverliezen

In elke loods werden de drie zakken (met gemeenschappelijk staal) apart gewogen op het einde van de bewaring. Hoe langer de bewaring duurt, hoe hoger het gewichtsverlies kan oplopen. 


Bij de 9 loodsen waarin gefogd werd met 1,4Sight schommelde het gewichtsverlies van het gemeenschappelijk staal op het einde van de bewaring tussen 1,6 en 7,0%. In de 7 loodsen die gemiddeld 7 maanden bewaarden, hadden zo’n 3,8% gewichtsverlies. Kortere bewaring (uitschuren voor 10 april) resulteerde in een gewichtsverlies van 2 à 3%. Bij één loods was de kiemremming gestopt omwille van volledig uitschuren in het vooruitzicht. De kieming van dit staal (zelfs na kortere bewaring) was daardoor opgelopen tot 56 mm (langste kiem). Dit resulteerde in een hoger gewichtsverlies.  


In de drie loodsen gefogd met Argos werd bij het uithalen van het gemeenschappelijk staal een hoger gewichtsverlies genoteerd tussen 6,0 en 8,2%. Deze knollen waren telkens aanzienlijk gekiemd. Omwille van deze sterke kieming, werden de aardappelen ook gewogen zonder de kiemen: hierdoor nam het gewichtsverlies 4% toe, waardoor we voor deze 3 loodsen op een totaal gewichtsverlies van 11% uitkwamen. Bij één loods vertoonden de aardappelen uit de loods zelf heel weinig kieming (vermoedelijk omdat de fogbeurten afgestemd waren op partijen behandeld met MH).


In de vroeg uitgeschuurde loods met Restrain bleef het gewichtsverlies beperkt tot 2,5%. In de twee andere loodsen noteerden we op het einde van de bewaring respectievelijk 4,3 en 5,3% verlies (=aardappelen met kiemen). Bij het wegen van de aardappelen zonder de kiemen, steeg het gewichtsverlies met 3,5%, of een globaal gewichtsverlies van 8,4%. Let wel, het gaat om een beperkt aantal loodsen. In de loods met het hoogste verlies werd iets langer gewacht om de concentratie ethyleen omhoog te brengen. Dit is ook de enigste loods met ethyleen waar in het begin van de bewaring niet eerst werd afgebrand met Biox-M of Argos.  

 

Kieming (gemeenschappelijk staal) 

Op het gemeenschappelijk staal werd naast het gewichtsverlies ook de kieming gemeten. De kieming werd bepaald door de lengte te meten in millimeter van de langste witte kiem per knol, dit voor 25 knollen per staal. 
Deze resultaten zijn een momentopname en hangen onder andere af van het tijdstip van de laatste fogbeurt. Ook indien de bewaring op zijn einde loopt en het uitschuren van de resterende aardappelen vast ligt, wordt verdere kiemremming soms stopgezet (met kieming van de resterende knollen tot gevolg). 
Het is logisch dat langere kiemen leiden tot meer gewichtsverlies. De gemiddelde lengte van de langste witte kiem in de loodsen behandeld met 1,4Sight lag op 9 mm (tussen 0,3 en 56,2 mm). Laten we één uitschieter weg dan zakt het gemiddelde naar 4 mm. 
Bij Restrain lag de kieming een stuk hoger namelijk op 23 mm en bij Argos op 33 mm.
Over het algemeen staat de kieming van de gemeenschappelijke stalen ook in verhouding tot de kieming in de hoop aardappelen uit de loods zelf (opgevolgd tijdens het bewaarseizoen).
 

De opvolging van gewichtsverliezen in praktijkloodsen vond plaats in kader van het Landbouwcentrum aardappelen. 

 

Print