X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Druppelirrigatie

Druppelirrigatie

dinsdag 11 augustus 2020

Beregenen

Aardappelen zijn door hun beperkte wortelstelsel gevoelig voor vochtgebrek. Een voldoende vochtvoorziening vanaf het moment van knolaanleg, over de knoldikking tot aanvang van afrijping is cruciaal. Twee vuistregels stellen immers dat:
- Per dag dat de bodem langer bedekt is, er 100 tot 150 kg bruto opbrengst per hectare meer behaald kan worden
- Per 1 mm vocht dat het aardappelgewas niet optimaal heeft kunnen verdampen, er tot 200 kg bruto opbrengst per hectare verloren kan gaan


Een hogere opbrengst dankzij beregening is voornamelijk het resultaat van een betere maatsortering van de gevormde knollen. Daarnaast kan beregening ook bijdragen aan:
- Een verbeterde benutting van de toegepaste bemesting bij periodes van droogte
- Het verhinderen van de ontwikkeling van doorwas door het verlagen van de bodemtemperatuur in de aardappelrug
- Het  vermijden van te hoge droge stof gehaltes en bijhorende risico’s op rooibeschadiging en stootblauw in seizoenen met lange droogte


Eens gestart met beregenen is het belangrijk deze gedurende het seizoen aan te houden. Slechts een deel van het bodemvocht is immers beschikbaar voor het gewas en kan bijdragen aan de productie.
In een bodem is er 3 tot 10 % productief vocht aanwezig. Dit komt overeen met 18 tot 60 mm vocht over een diepte van 0 tot 60 cm. In het groeiseizoen kan een aardappelgewas tot 5 mm vocht verdampen per dag. In een bodem is er dus een productief vochtreserve voor 3.6 tot 12 dagen.
Daar een optimale beregening veel water, arbeid en energie vergt is het aangeraden de beschikbare capaciteit aan te wenden voor de optimale beregening van een deel van het areaal aardappelen dan de capaciteit te spreiden over het volledige areaal.
Let er op dat te veel beregenen in één keer ongunstige effecten kan hebben zoals verslemping, bodemdegradatie, uitspoeling van nutriënten en de verspilling van water, arbeid en energie. Een droge bodem kan makkelijk een beregening van 15 tot 20 mm verdragen.

 


PCA demoveld druppelirrigatie

 

Op het proefplatform van PCA ligt ook dit jaar druppelirrigatie aan. We bekijken het effect van de watergift op opbrengst en kwaliteit, maar zijn ook geïnteresseerd in de (betere) benutting van de toegepaste bemesting in periodes van droogte.
Voor aanvang van de proef werd de perceelsspecifieke, kritische drempelwaarde bepaald. Dit is de waarde waarboven het vochtgehalte dient gehouden te worden voor optimale groei van aardappelen. In het proefperceel lag deze drempel op 23%.


De figuur toont dat sinds 23 juni de vochtvoorziening voor het niet-beregende object duidelijk suboptimaal is (blauwe lijn), terwijl het geïrrigeerde object enkel boven de lijn van 23% te houden was met zes irrigatiesessies: 3 x 20 mm, 1x 6 mm 1 x 14 mm en 1 x 25 mm. Op die manier werd ervoor gezorgd dat het geïrrigeerde object slechts zeer kortstondig in suboptimale vochtvoorziening verkeerde.

 

Image

 

 

Demonstratieproject duurzame landbouw ‘Aardappelen telen binnen de restricties van MAP 6’ van het Departement Landbouw en Visserij

 

 

 

Print
Tags: