X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Aardappelareaal in Noordwest-Europa licht gestegen

Aardappelareaal in Noordwest-Europa licht gestegen

dinsdag 7 juli 2020

De NEPG (vereniging van Noordwest-Europese aardappeltelers) schat dat het areaal consumptieaardappelen in de EU-5 met 0,5% is toegenomen ten opzichte van vorig jaar (621.148 ha).

Onder de huidige omstandigheden lijkt dit veel. De COVID-19 pandemie kwam er echter op het moment dat de telers hun pootgoed en gronden al hadden vastgelegd. Het was toen té laat om nog een areaalreductie te realiseren.

Duitsland en frankrijk

De grootste toename doet zich voor in Duitsland en Frankrijk, waar bovendien een verschuiving van frietaardappelen naar tafelaardappelen lijkt gebeurd te zijn. In Groot-Brittannië is voorlopig alleen het totale aardappelareaal gekend (consumptie + pootgoed). Omdat het areaal consumptieaardappelen niet afzonderlijk gekend is, wordt in de tabel voorlopig het vijfjarig gemiddelde weergegeven.

 

Image

 

De NEPG benadrukt dat het vooral de opbrengst is die de totale productie 2020 zal bepalen en minder het areaal. Momenteel is het echter nog te vroeg om de opbrengst in te schatten. Door de droge omstandigheden aan het begin van het seizoen kan het zijn dat het opbrengstpotentieel al wat ingeperkt is.

Wereldwijd

Volgens de NEPG zullen er het komende seizoen meerdere aspecten zijn, die de markt richting zullen geven. De markt zal niet alleen afhankelijk zijn van de teeltomstandigheden in de 5 grote EU-aardappellanden (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België). Het Amerikaanse aardappelareaal is immers met 5% afgenomen. Het is dus maar de vraag hoe groot de Noord-Amerikaanse oogst zal zijn en welke invloed dit zal hebben op de wereldwijde export van aardappelproducten.

Vroege aardappelen

Het eerste deel van het groeiseizoen was te droog. Het knolaantal en de opbrengst van de vroege aardappelen in Duitsland liggen lager dan normaal. Men verwacht dat er minder vroege aardappelen voor verwerking zullen geoogst worden (effect van een zeer droog voorjaar, een lager knolaantal en de gevolgen van vorstschade). De meeste telers hebben immers besloten om normaal te oogsten en zeker niet langer te wachten. Daarbij komt nog dat verschillende contracten door de verwerkende industrie zelfs werden opgezegd.

Covid-19

Veel vragen blijven onbeantwoord. De grootste vraag blijft: wat zal de invloed zijn van de COVID-19 pandemie op de markt in de komende maanden? En niet in het minst: hoe goed zijn de telers voorbereid op een langere (en duurdere!) bewaring zonder het gebruik van CIPC?

 

Aangezien de meeste kilo's pas in de tweede helft van het groeiseizoen gevormd worden, zal NEPG begin september met een eerste oogstschatting komen.

 

Image

 

 

 

Persbericht NEPG
7 juli 2020

 

Print
Tags: