X
GO
nl-BEfr-FR
Praktijkpercelen Amora

Praktijkpercelen Amora

groeiseizoen 2023

vrijdag 23 juni 2023

Tijdens de komende maanden volgen PCA en Inagro twee (half)vroege rassen opvolgen in praktijkpercelen. Dit jaar nemen we om de tien dagen stalen op percelen met het ras Amora en Sinora. 
De percelen met Amora liggen vooral in het noorden van Roeselare (Ichtegem, Jabbeke, Kortemark) en op de provinciegrens tussen Tielt en Deinze (Aarsele, Zulte, Zeveren). De percelen met Sinora liggen meer verspreid in West-Vlaanderen (Diksmuide, Ichtegem, Oostkamp, Wingene, Aarsele, Ruiselede) en Oost-Vlaanderen (Ouwegem, Maarkedal).


Hieronder kunt u de kenmerken (potermaten, plantafstanden, stengelaantal) terugvinden van de percelen met het vroege ras Amora. Omdat de percelen met Sinora vooral tussen 24 en 30 mei werden geplant, was het tot op heden nog niet mogelijk om overal de nodige waarnemingen uit te voeren.

 

Plantdatum

Eén perceel kon dit voorjaar toch vrij vroeg geplant worden namelijk 9 april. De andere percelen werden geplant tussen 18 april en 8 mei. Dit brengt ons op een gemiddelde plantdatum van 27 april. Dit is heel laat voor een vroeg ras. Het meerjarig gemiddeld ligt rond 2 april. Het pootgoed is dus een 3 à 4  weken later de grond in gegaan. In de jaren 2006, 2008 en 2018 werden de vroege rassen ook pas tweede helft april geplant.

 

Plantafstanden en  stengels

Op één perceel werd de kleinere potermaat 28/35mm geplant. Deze werden nauwer geplant omdat er aan dergelijke planten minder stengels en minder knollen worden verwacht. Er werden inderdaad slechts 3,4 stengels per struik waargenomen. Dit aantal is evenwel hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Samen met de nauwe plantafstand komt dit op een mooie stengeldichtheid van 15 stengels/m². 

Op drie percelen werd gebruik gemaakt van de grotere, niet gesneden potermaat (35/45mm, 35/50 mm, 35/55mm). De plantafstand bedroeg tussen 34 en 38 cm in de rij met een  tussenrijafstand van 75 cm. Er werden zo’n 4,2 stengels per struik geteld. Ook dit aantal ligt hoger dan het meerjarig gemiddelde. Net zoals bij de kleinere potermaat wordt hiermee een stengeldichtheid van 15,6 stengels per m² behaald. 

Bij de overige vier percelen werden de grote potermaten gesneden (vooral het aandeel +40mm). Gesneden pootgoed wordt doorgaans net iets nauwer geplant in vergelijking met dezelfde potermaat die niet wordt gesneden. Eén perceel werd toch ruim geplant in de rij omdat de afstand tussen de rij 71 cm bedraagt. Bij tellingen werden 4,4 stengels per struik waargenomen. Opvallend bij Amora dit jaar is wel het groter aantal stengels per struik in vergelijking met de vorige jaren. 


Meerjarige resultaten

De voorbije 10 jaar werden al heel wat praktijkpercelen met Amora opgevolgd. In minder dan een kwart van de gevallen werd de kleine potermaat 28/35 mm gebruikt. De grote potermaat niet gesneden werd eveneens op een kwart van de velden geplant. Op ongeveer de helft van de percelen werden grotere poters gebruikt die eerst (deels) werden gesneden. 
We zien dat de plantafstand na het snijden lichtjes aangepast (nauwer) wordt. Zo noteerden we de afgelopen tien jaar op percelen met niet gesneden groot pootgoed zo’n 35.000 planten per ha (38 cm in de rij). Indien het pootgoed wel werd gesneden werden ongeveer 36.500 planten per ha geteld (37 cm in de rij).
Het aantal stengels per struik wijzigt niet of nauwelijks door het snijden van Amora (en de kiemen te verdelen over twee helften). Door dat snijden worden extra (slapende) ogen wakker gemaakt waardoor het aantal stengels per plant eigenlijk niet of soms maar lichtjes daalt. 

 

Praktijkpercelen Amora 2023 - meerjarig gemiddelde

 

De opvolging van praktijkpercelen Amora gebeurt in kader van het Landbouwcentrum Aardappelen gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

 

Print