X
GO
nl-BEfr-FR
Droogtemaatregelen

Droogtemaatregelen

maandag 10 juli 2023

We bevinden ons in een periode zonder betekenisvolle neerslag en dat zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen sterk onder druk komen te staan. De grondwaterstanden dalen en de debieten van de onbevaarbare waterlopen nemen af. 

De provinciegouverneurs beslissen over droogtemaatregelen in hun provincie. Ook burgemeesters kunnen bijvoorbeeld een verbod instellen om water te capteren.

 

Permanent onttrekkingsverbod

In kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten kan het gedurende het volledige jaar of tijdens het volledige groeiseizoen verboden zijn om water te onttrekken. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen. De permantent onttrekkingsverboden kunnen geraadpleegd worden op Vlaanderen.be

 

Tijdelijk onttrekkingsverbod

In sommige provincies gelden tijdelijke onttrekkingsverboden voor onbevaarbare waterlopen omwille van lage waterpeilen of lage waterdebieten. Deze werden recent bijgesteld.

 

Raadpleeg hier de info over een eventueel tijdelijk verbod per provincie:

 

Voor meer info over water, beregenen, de beregeningstool, ... raadpleeg de website Waterportaal.be

 

Print
Tags: