X
GO
nl-BEfr-FR
Droogtekaarten voor aardappel en maïs

Droogtekaarten voor aardappel en maïs

woensdag 14 juni 2023

De impact van klimaatverandering op de opbrengst van aardappel en maïs werd regelmatig zichtbaar de afgelopen jaren. Zowel zeer natte periodes, zoals bijvoorbeeld in 2016, als droogteperiodes en hittegolven in 2017, 2018 en 2019 zorgden voor een gemiddelde productieterugval van 13% voor aardappel en 16% voor maïs.
De verminderde gewasopbrengsten zorgen bovendien voor een verminderde nutriëntenopname met als gevolg een groter risico op een hoger nitraatresidu en nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. De impact van droogte varieert sterk tussen percelen onderling, maar ook binnen het perceel. Daarom werd in het demonstratieproject “Droogtekaarten voor aardappel en maïs” getracht om deze verschillen voor de landbouwer in beeld te brengen door de opmaak van droogtekaarten.

Download hieronder de brochure die werd opgesteld in kader van het demonstratieproject duurzame landbouw 'Droogtekaarten voor aardappel en maïs'.

 

Demoproject Droogtekaarten is een demonstratieproject  van de Vlaamse overheid.

 
Print