X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Aardappelonderzoek in Wallonië

Aardappelonderzoek in Wallonië

Resultaten 2020

donderdag 20 mei 2021

Naast het PCA en Inagro wordt ook door CRA-W, Carah en Fiwap in Wallonië jaarlijks heel wat aardappelonderzoek uitgevoerd.

Hieronder kunt u 5 artikels (vertaald naar het Nederlands) terugvinden met een kort verslag van de resultaten van hun proeven in 2020. Voor meer info kunt u zich wenden tot één van deze drie onderzoeksinstellingen.

 

Rassen versus gevoeligheid voor Phytophthora infestans - resultaten 2020

In kader van het project rond de strijd tegen de aardappelziekte in Wallonië, leggen CRA-W en Carah, in samenwerking met Fiwap, elk jaar een proef aan in Libramont en Ath. Op deze manier wordt de gevoeligheid van diverse aardappelrassen tegen de aardappelziekte in het loof (Phytophthora infestans) geëvalueerd. Deze proef wordt uitgevoerd zonder enige fungicidenbehandeling. 

Deze proeven laten toe om seizoen na seizoen het gedrag van verschillende rassen te evalueren op vlak van de aardappelziekte. Dit hangt enerzijds af van de plaagdruk (weersomstandigheden gedurende het seizoen en de hoeveelheid inoculum in de omgeving), maar ook van het type aanwezig stammen. 

U kunt hier het vertaalde artikel raaplegen.

 

Rassenproeven met robuuste variëtieten - resultaten 2020

In 2020 werd voor het tweede jaar op rij een proef aangelegd door CRA-W in Gembloux met robuuste aardappelrassen. Een robuust ras is een aardappel die naast een goede resistentie tegen de aardappelplaag ook een voldoende rendement en kwaliteit kan garanderen (en/of een vroegheid die een productie en voldoende kwaliteit kan verzekeren voordat Phytophthora infestans optreedt).

U kunt hier het vertaalde artikel raadplegen.

 

Impact van fractioneren stikstofbemesting op opbrengst van Fontane

In 2020 werd door Carah een proef met stikstofbemesting uitgevoerd om de impact van verschillende bemestingspraktijken in het ras Fontane uit te testen. Tijdens deze proef werden twee factoren bestudeerd: de stikstofdosis en de fractionering ervan.

Als we enkel over stikstof praten als belangrijkste element, dan zijn er twee belangrijke zaken in het gebruik. Aan de ene kant moet stikstof in de juiste hoeveelheden aanwezig zijn om een optimale opbrengst te kunnen behalen en aan de andere kant spoelt stikstof gemakkelijk uit in vergelijking met de andere elementen. Om goede opbrengsten te kunnen behouden en het uitspoelen te beperken, wordt het fractioneren van de dosis voorgesteld als één van de oplossingen.

U kunt hier het vertaalde artikel raadplegen.

 

Efficiëntie van biostimulanten

Sinds enkele jaren komen steeds meer en meer producten onder de naam ‘biostimulanten’ op de markt. Deze producten hebben per definitie als functie om het natuurlijke afweermechanisme van de planten te stimuleren. Dit gebeurt door middel van ofwel verschillende ‘voedingsstoffen’, ofwel door micro-organismen ter beschikking te stellen. Deze verschillende verbindingen zouden de plant in staat stellen om voedingsstoffen gemakkelijker uit zijn omgeving op te nemen en bijgevolg zijn tolerantie voor verschillende biotische (schimmelpathogenen of plagen) of abiotische stress (klimatologische impact zoals droogte, bodemzoutgehalte…) te verbeteren. Ondanks hun vaak op nutriënten gebaseerde samenstelling (stikstof, fosfor, kalium), zijn ze niet per se als meststof te beschouwen.

In 2018, 2019 en 2020 voerde Carah een proef uit waarbij de efficiëntie van verschillende biostimulanten werd getest.

U kunt hier het vertaalde artikel raadplegen.

 

Klimaatsverandering en de aardappelteelt

Het weer wordt steeds onregelmatiger met vorst in de lente, droogte, temperatuurspieken, zeer droge omstandigheden bij oogst en vervolgens weer te nat. Dit alles heeft zijn impact op zowel de opbrengst als op de kwaliteit van de knollen. 

Dit artikel geeft een beeld van de laatste 20 jaar van de meteorologische parameters die het meeste invloed hebben op de aardappelproductie. 

U kunt hier het vertaalde artikel raadplegen.

 

 

 

 

 

 

 

Print
Tags: