X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten

Demonstratieproject droogtekaarten

Op basis van satellietbeelden uit droge jaren worden droge en natte zones van percelen in kaart gebracht.

dinsdag 8 juni 2021

Aanhoudende droogte ten gevolge van een wijzigend klimaat wordt een steeds grotere uitdaging voor de Vlaamse land- en tuinbouwer. Door variabiliteit in de bodem en van de grondwater standen binnen percelen, uit deze droogte zich niet altijd even manifest in het volledige perceel. Zo zijn er drogere zones binnen percelen waar er veel sneller effecten van droogte zullen waargenomen worden en nattere zones waar het effect van droogte veel minder is. 
Om hier op in te spelen gaan PCA en partners in het kader van demonstratieproject ‘Droogtekaarten’ de mogelijkheden na van satellietbeelden om drogere en nattere zones binnen percelen te detecteren en hier vervolgens op in te spelen. Meer concreet worden op basis van satellietbeelden uit droge jaren droge en natte zones van percelen in kaart gebracht. Vervolgens wordt er nagegaan hoe er op deze drogere zones ingespeeld kan worden. In deze droge zones is het opbrengst potentieel immers lager. Bijgevolg is het interessant om de toegepaste bemesting te verlagen en/of de plantafstand te verruimen. Het verlagen van de bemesting laat toe om het nitraatresidu aan het einde van de teelt te verlagen. Het verruimen van de plantafstand maakt het dan weer mogelijk om een meer kwalitatieve teelt (grotere knollen) te  halen. Waarnemingen in het veld en resultaten aan het einde van de teelt zullen doorheen het jaar gecommuniceerd worden. Hou dus zeker de nieuwsbrief en agenda in de gaten.

Demoproject OptiwAPP is een demonstratieproject  van de Vlaamse overheid.

 
Print