X
GO
nl-BEfr-FR
Evenement datum: 30/08/2016 14:00 Exporteer evenement

Veldbezoek 'goed bodembeheer is topsport'

Duurzaam bodembeheer draagt bij tot een vitaal bodemleven, voor een gezond en weerbaar gewas. In het project ‘Goed bodembeheer is topsport’ gaan PCA en Inagro het effect na van een aangepast bodembeheer op de bodemdiversiteit (met de steun van VLM – Afdeling Platteland en Mestbeleid en LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid).

Op dinsdag 30 augustus wordt er bijeen gekomen op het bedrijf van Geert Colembie in Wannegem-Lede om de principes en effecten van niet-kerende grondbewerking toe te lichten. De gebruikte machines en de werkwijze worden toegelicht.
 

Programma:

14u00  Verwelkoming

14u15  Toelichting aanpak en machines op bedrijf – Geert Colembie
Geert gebruikt deze techniek al heel wat jaren, hoe gaat dit in zijn werk, wat zijn de voor– en nadelen, effecten op de bodem en het bodemleven, kosten/baten, aandachtspunten.

14u45  Bezoek aan tarweperceel met profielput – Maxime Merchier, Greenotec
Greenotec is een coöperatie van Waalse akkerbouwers die zich richten op bodemherstellende technieken voor de akkerbouw. De coöperatie verzorgt de hiermee samenhangende voorlichting en bedrijfsadvies voor telers en onderzoekers die deze technieken in gebruik willen nemen. Wat zijn de effecten van een jarenlange toepassing van niet kerende bodembewerking op de grond, het bodemleven en het gewas.

15u30  Bezoek aan suikerbietenperceel met profielput van Hendrik en Pieter Depraetere (Ooike) – Maxime Merchier, Greenotec.

16u00  Napraten met een drankje

Praktisch:

Wanneer? Dinsdag 30 augustus 2016 om 14u00

Waar? Geert Colembie, Leystraat 3, 9772 Wannegem-Lede

Deelname is gratis. Meer informatie? 09 381 86 90

Print