X
GO
nl-BEfr-FR

Spuiten tegen Phytophthora infestans met driftreducerende doppen

Om vervuiling van oppervlaktewater door drift van gewasbeschermingsmiddelen te vermijden, kwam de bufferzonereglementering in voege (www.fytoweb.be). De breedte van de standaard bufferzone staat vermeld op het etiket van elk gewasbeschermingsmiddel, maar kan gereduceerd worden door het toepassen van driftreducerende maatregelen waaronder spuiten met driftreducerende doppen. Tijdens het groeiseizoen 2014 werd door Inagro een proef aangelegd waarbij fungiciden tegen Phytophthora infestans werden gespoten met verschillende types driftreducerende doppen om hun biologische efficiëntie aan te tonen. Al vroeg in het seizoen waren er heel wat (grote) infectiekansen waardoor begin juni al aantasting van Phytophthora infestans in de proef aanwezig was. Bij de wekelijkse waarnemingen bleek het object met de doppen met 75% driftreductie vaak het meest aangetast te zijn. Bij de laatste waarneming waren er geen verschillen meer tussen de doptypes. De doppen met 90% driftreductie en dus een grove druppel hadden eenzelfde werking als de doppen met fijne druppels. 

Hieronder kunt u het volledige artikel nalezen.

Spuiten tegen P.i. met driftreducerende doppen

 

Teeltjaar
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Documenten voor download

Print