X
GO
nl-BEfr-FR
Evenement datum: 27/01/2015 9:15 - 16:00 Exporteer evenement

Geslaagde studiedag PCA

De Noordwest-Europese aardappelverwerking vraagt steeds grotere volumes aardappelen en het areaal blijft groeien. Tekort en overaanbod liggen echter zeer dicht bij elkaar. De groeiomstandigheden zijn een cruciale factor geworden in de totale aardappelproductie. Als de omstandigheden ideaal zijn, ontstaat een overproductie, waarna de marktprijs onder de kostprijs zakt. Overproductie is een reëel risico voor de sector als geheel en niet in het minst voor individuele bedrijven. 

Wat zijn de mogelijkheden voor telers en afnemers om deze risico’s af te dekken? In België werken we voornamelijk met contracten. In Nederland is ook afzet in poolsystemen een belangrijk instrument voor risicobeheersing. In de graanhandel is verkoop op de termijnmarkt ingeburgerd. Waarom maken Belgische aardappeltelers hier geen gebruik van?
Of moet er in jaren met overproductie een systeem komen om aardappelen uit de markt te nemen? Wat zijn de mogelijkheden voor biogas? Tijdens de studiedag werden deze aspecten toegelicht. U vindt de presentaties hieronder.

 

Programma


Verwelkoming en voorstelling nieuwe website PCA - Gedeputeerde A. Vercamer, voorzitter PCA

‘Visie op de markt en risicospreiding door samenwerking in poolverband’ - Wim van de Ree, Nedato (Nl)
De telerscoöperatie Nedato is een belangrijke leverancier voor versmarkt en Europese verwerkende industrie. Visie van Nedato op ontwikkelingen in de aardappelmarkt. Ketenbeschrijving en marktwerking. Afdekking van risico’s en poolverkoop: werking, rendement de voorbije jaren, vooruitblik, ...  ‘Hoe het risico op lage verkoopprijzen indekken op de termijnmarkt’ - Filip Meysmans, DLV België Werking termijnmarkt + toelichting opstart nieuw initiatief voor verkoop op termijnmarkt in België

‘Praktijkervaring met termijnmarkt in aardappelstudieclub ABS’ - Guy Depraetere, ABS

‘Kan de biogassector grote volumes aardappelen uit de markt nemen’ - Erik Meers, Eneco Onder welke voorwaarden is de biogassector in staat om aardappeloverschotten uit de markt te nemen?

Vraagstelling en debat

Middagmaal

‘Dewulf - Miedema: twee specialisten bundelen de krachten’ - Guido Mangnus, Dewulf - Miedema
Veranderende marktomstandigheden, schaalvergroting en specialisatie vormen uitdagingen en opportuniteiten waar ook fabrikanten moeten op anticiperen. Dewulf-Miedema bundelt zijn kennis. 

‘Bioremediatie’ - Marc Goeminne, PCA
ADLO-demonstratieproject over het vermijden van puntvervuiling, een vul- en spoelplaats op het bedrijf en de verwerking van restwater van het spuittoestel in een biozuiveringssysteem.

‘Terugblik op het aardappelseizoen 2014’ - Pieter Vanhaverbeke/Ilse Eeckhout, PCA
Aardappelziekte en Alternaria, kostprijs, bewaring, ... 

Vraagstelling

Slotwoord - Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder Inagro

 

Info: PCA, 09/381 86 90

Print

Theme picker