X
GO
nl-BEfr-FR
Evenement datum: 5/09/2016 13:30 Exporteer evenement

Infomoment niet-kerende grondbewerking en aardappeldrempels

De projecten ‘Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen’ en 'Boeren op een helling' beogen de verdere sensibilisering en begeleiding van Vlaamse landbouwers in hun zoektocht naar een haalbare implementatie van de erosiewetgeving op hun bedrijf.

Op maandag 5 september wordt er bijeen gekomen op een rood perceel in Kluisberen om de principes van niet-kerende grondbewerking toe te lichten. Bovendien zullen telers uit de streek aanwezig zijn met hun machines om ervaringen te delen en info uit te wisselen. Welke machine voor diepe (niet-kerende) grondbewerking is aan te bevelen? Wat is er af te raden? Hoe groenbemesters onderwerken? Wat bij slechte weers- en bodemomstandigheden?

Programma:

13u30  Verwelkoming

13u45  Algemene principes niet-kerende bodembewerking - Stefan Muijtjens
Niet-kerende bodembewerking (NKG) is meer dan ‘niet ploegen’. Waarop moet er gelet worden? Welke machines inzetten? Hoe fouten voorkomen?

14u30  Niet-kerende bodembewerking in de praktijk
Telers uit de Vlaamse Ardennen demonstreren hun machines en delen hun ervaringen. Demo + profielput op een veld dat al 10 jaar niet meer geploegd werd.

15u30  Effect van aardappeldrempels - Ilse Eeckhout, PCA
Toelichting bij de techniek en de machines

16u00  Napraten met een drankje

Praktisch:

Wanneer? Maandag 5 september 2016 om 13.30u

Waar? Lamontstraat, 9690 Kluisbergen (zijstraat Ronse Baan (N36) Kluisbergen-Ronse, perceel op 500m in de straat)

Deelname is gratis. Bij slecht weer contact opnemen met Korneel (0470/36 31 01).

Meer informatie? www.boerenopeenhelling.be

 

 

‘Boeren op een helling’ – Leaderproject in de Vlaamse Ardennen
Het Leaderproject 'Boeren op een helling' heeft als doel een overkoepelend kennisplatform op te richten voor landbouwers rond bodem en erosie. Hier wordt alle bestaande kennis en ervaring verzameld en getoetst naar de bruikbaarheid in de Vlaamse Ardennen. Alle informatie wordt gecentraliseerd op één website. Daarnaast worden er lokale netwerken opgericht die zich richten op de diverse aspecten van erosiebestrijding: agrobeheergroepen,  netwerk loonwerkers,  machinering… Land- en tuinbouwers kunnen zich engageren in deze duurzame netwerken waarin een lokale visie rond erosiebestrijding en bodemdegradatie uitgewerkt zal worden.     
 
‘Erosie in de akkerbouw’ – demonstratieproject Departement Landbouw en Visserij

Het project ‘Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen’ beoogt de verdere sensibilisering en begeleiding van Vlaamse landbouwers in hun zoektocht naar een haalbare implementatie van de erosiewetgeving op hun bedrijf. De projectpartners informeren via voorlichtingsactiviteiten, demonstratieplatforms en machinedemo’s. Binnen dit project wordt er gefocust op niet-kerende grondbewerking voor bietenteelt, striptill bij maïs en de aanleg van drempels in aardappelen.
                                        

Print

x