X
GO
nl-BEfr-FR
Evenement datum: 22/06/2016 13:00 Exporteer evenement

Erosiebestrijdende technieken

Als landbouwer moet je sinds dit jaar rekening houden met nieuwe randvoorwaarden over erosie. Op percelen met een hoge en zeer hoge erosiegevoeligheid ben je verplicht om, afhankelijk van de teelt, één of meerdere maatregelen toe te passen.
Het aanleggen van drempels tussen aardappelruggen, niet-kerende bodembewerking en strip-till bij suikerbieten en maïs zijn geschikte technieken om het afspoelen van grond tijdens een regenbui te voorkomen. Deze technieken en de resultaten ervan worden tijdens het bezoek aan de proefvelden in Vollezele toegelicht. Tevens worden de gebruikte machines gedemonstreerd en kom je meer te weten over de nieuwe randvoorwaarden erosie.

PROGRAMMA

• Drempels tussen aardappelruggen: teelttechniek en resultaten
door Ilse Eeckhout, PCA
• Niet-kerende bodembewerking en strip-till bij suikerbieten, gecombineerd met verschillende groenbedekkers en vernietigingsmethodes
door Ronald Euben, KBIVB
• Niet-kerende bodembewerking, onderzaai van gras, strip-till en drempels bij maïs
door Gilles Manssens en Jurgen Depoorter, CIPF
• Nieuwe randvoorwaarden erosie
• Toelichting bij de landbouwwerktuigen: o.a. aardappeldrempelmachine, strip-till machine,
maïsdrempelmachine, direct inzaaimachine, …

Einde is voorzien om 16.30 uur.

PRAKTISCHE INFO
LOCATIE: VOLLEZELESTRAAT 48, 1570 VOLLEZELE (GALMAARDEN)

WANNEER: WOENSDAG 22 JUNI 2016, om 13.00 uur

DEELNAME IS GRATIS. Inschrijven is niet verplicht, maar kan via:
dienst waterlopen | tel. 016-26 75 65 | erosie@vlaamsbrabant.be

BELEIDSVERANTWOORDELIJKE:
Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw en waterlopen

Print

x