X
GO
nl-BEfr-FR
Evenement datum: 3/06/2016 13:30 Exporteer evenement

Opendeurdag proefbedrijf Huldenberg

Vrijdag 3 juni 2016 om 13u30
Opendeurdag Proefbedrijf Vanacker Walter en Koen, “Hof ter Vaeren” - Wolfshaegen 5 – 3040 Huldenberg

Wintertarwe: rassen, IPM
Wintergerst: rassen
Suikerbieten: ziekte, waarnemingen rassen – IPM, meerjarige erosieproef i.s.m. met de landbouwdienst Vlaams-Brabant
Aardappelen: rassen, aanleg van aardappeldrempels ter voorkoming van erosie, bemesting
Maïs: onkruidbestrijding, erosiebestrijding: aanleg drempels, strip-till en directe zaai
Veldbonen: demo teelt
Bloemenrand en bijenhotel
Duurzame gewasbescherming: driftreducerende doppen, biofilter, bufferzones
Mogelijkheid tot vraagstelling aan AIS-Vlaams-Brabant (Afdeling Inkomenssteun)

Samenkomst om 13u30 stipt op het bedrijf van Vanacker Walter en Koen.

Print

x