X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Proefrooiing Fontane en Bintje - staalname 12 aug

Proefrooiing Fontane en Bintje - staalname 12 aug

maandag 19 augustus 2019

Fontane

Opbrengst
Bij de proefrooiing lag de gemiddelde Belgische bruto-opbrengst op 40 ton/ha

(alle sorteringen + afval). De aangroei in Wallonië (580 kg/ha/dag) was de voorbije weken duidelijk groter dan in Vlaanderen (370 kg/ha/dag). Toch blijft de opbrengst in Vlaanderen met 43 ton/ha nog heel wat hoger dan de 34 ton/ha in Wallonië. De latere plantdatum van de bemonsterde percelen in Wallonië is daar vermoedelijk één van de redenen van. Dit is ook te zien aan de afrijping die voor Fontane een heel stuk lager ligt in vergelijking met Bintje in Wallonië. 

Het merendeel van de Vlaamse percelen zit tussen 38 en 49 ton/ha. Eén perceel scoort een stuk lager. Twee percelen halen een zeer hoge opbrengst onder andere een beregend veld in de Kempense zandgrond. In Wallonië was er een spreiding te vinden van 25 tot 49 ton/ha. De verschillende tussen de percelen zijn zeer groot. Onder andere de bodemcondities zijn zeer bepalend voor de gewasstand tijdens de droogteperiode en hittegolf. Daarnaast valt de regen van de laatste weken zeer plaatselijk. Ook het voorbije weekend kreeg het Westen van het land heel wat minder neerslag dan het Centrum en het Oosten. Over de 28 percelen heen zat gemiddeld 66% of 26 ton/ha in de sortering +50 mm. De bemonsterde partijen in Vlaanderen waren duidelijk grover (72 t.o.v. 57%). De snellere aangroei in Wallonië en de tragere toename in Vlaanderen zorgt ervoor dat we nog steeds (cfr eind juli) 1 ton/ha lager blijven dan de meerjarige bruto-opbrengst van 41 ton/ha. Let wel dat de

afrijping vooral in Vlaanderen al net iets verdergezet is dan we normaal mogen verwachten. 


 

Kwaliteit
Het onderwatergewicht van de 28 percelen Fontane lag tussen 347 en 436 g/5 kg. Het laat geplante perceel scoorde nog steeds slechts 318 g/5kg. Zeven percelen blijven momenteel onder 380 g/5kg. Op enkele percelen werden een beperkt aantal drijvers gevonden (dichtheid 1,06 g/l). 
Symptomen van doorwas werden er in Fontane (nog) nauwelijks gezien. In Vlaanderen werd op slechts één perceel enkele scheuten gevonden als symptoom van doorwas. In Wallonië waren toch twee percelen met respectievelijk 11 en 20% van de primaire knollen die doorwas vertoonden. De symptomen waren een combinatie van vooral popperige knollen en scheuten, met op één percelen ook secundaire knolvorming. 
De frietkwaliteit op de Vlaamse partijen was overal uitstekend en nergens werden suikertoppen of heterogene frieten gezien.


Bintje

Opbrengst
De 15 bemonsterde velden haalden samen een gemiddelde bruto-opbrengst van 34 ton/ha met een grote spreiding tussen 21 en 46 ton/ha. 16 ton/ha of 51% van de opbrengst zit in de sortering +50mm. De aangroei tijdens de twee proefrooiingen (29 juli tot 12 augustus) ging net iets sneller i.v.m. Fontane namelijk rond 520 kg/ha/dag. Dit is ook de aangroei die we normaal verwachten tijdens deze periode. 
De aangroei was duidelijkst het grootst in Wallonië (cfr. Fontane). Hierdoor zijn de opbrengsten voor Bintje gelijk gekomen voor Vlaanderen en Wallonië. Terwijl we in Vlaanderen de groei zien afvlakken, was de aangroei in Wallonië net groter dan het meerjarig gemiddelde. In Vlaanderen is de sortering dan weer grover (60% in Vlaanderen t.o.v. 44% in Wallonië). 
We blijven momenteel 4 ton/ha onder het 10-jarig Belgisch gemiddelde van 38 ton/ha. Normaal mogen we nu zo’n 20 ton/ha of 52% in de sortering +50 mm verwachten.

Doorwas
Doorwas is duidelijk toegenomen op de bemonsterde percelen. Op elk perceel (Vlaanderen + Wallonië) werd wel iets van doorwassymptomen waargenomen tot een maximum van 43% van de primaire knollen die doorwas vertoonden. Twee weken geleden waren dit nog hoofdzakelijk scheuten. Begin deze week werden ook heel wat popperige knollen en secundaire knolzetting waargenomen. In Vlaanderen zaten de primaire knollen vaak tussen 40 en 45 mm qua grootte. 
Op drie Vlaamse percelen hadden 11 à 18% van de primaire knollen ondertussen al secundaire knollen gevormd. De secundaire knollen waren op twee percelen rond 9 mm doorsnede en op een derde perceel gemiddeld rond 23 mm. De lengte van de scheuten zit vaak rond 2 mm. 

Kwaliteit
Het onderwatergewicht van Bintje schommelde begin deze week tussen 362 en 420 g/5kg. Gemiddeld komt dit neer op 383 g/5kg. Het aantal percelen per drijvers in een zoutbad van 1,06 g/l was beperkt.
Van de Vlaamse partijen werd de frietkwaliteit bepaald: allen vertoonden ze een zeer goede bakkleur zonder suikertoppen of heterogene frieten.
De afrijping in Vlaanderen werd 12/13 augustus gescoord op 26% wat een vrij normaal percentage is. In Wallonië werd de afrijping een stuk hoger ingeschat (± 40%). 

Samengevat

De opbrengst van Fontane in Wallonië blijft nog steeds lager dan deze in Vlaanderen, maar de aangroei in Wallonië gaat sneller. De Belgische opbrengst Fontane kwam op 12 augustus op 40 ton/ha wat net iets lager is dan het meerjarig gemiddelde. De verschillen tussen de percelen zijn heel groot. Ook de neerslag van de voorbije dagen viel opnieuw zeer verspreid. De onderwatergewichten liggen over het algemeen redelijk hoog met zeer goede frietkwaliteit.

Door de snellere aangroei in Wallonië t.o.v. Vlaanderen is de opbrengst van Bintje in beide landsdelen even hoog geworden, nl. 34 ton/ha. Hiermee blijven we zo’n 4 ton/ha onder het meerjarig gemiddelde. De onderwatergewichten liggen op een mooi niveau met momenteel nog weinig drijvers. Het is echter bang afwachten hoe de kwaliteit verder zal evolueren want op alle bemonsterde percelen werd doorwas gevonden waaronder ook steeds meer secundaire knolvorming. 

In Nederland wordt op basis van proefrooiingen (in diverse rassen) gesteld dat het huidige seizoen zeer gelijkaardig verloopt als in 2016. De groei ligt in lijn van de verwachting. De gewasstand van de bemonsterde percelen is namelijk gemiddeld, en daar hoort een gemiddelde groei bij. In vrijwel elk jaar groeit er in week 32 zo’n 5 ton aardappelen per hectare bij.
De Belgische groeicurve van Bintje en Fontane blijft op onze bemonsterde percelen alsnog duidelijk onder deze van 2016.Print