X
GO
nl-BEfr-FR
Hoe verloopt de bewaring?

Hoe verloopt de bewaring?

dinsdag 30 oktober 2018

In een aantal regio’s kon er nog niet worden gerooid omwille van de droogte, maar over het algemeen komt de oogst stilaan in zijn eindfase. De meeste aardappelen liggen intussen in de schuur. Partijen die nog maar goed een week binnen liggen, mogen voorlopig niet onder 12°C uitkomen voor een goede wondheling. Ten vroegste 2 weken na inschuren (liever 3) mag de temperatuur verder dalen.

Blijven drogen en/of inkoelen?
In veel gevallen moet er nog verder gedroogd worden. Ga alleszins door met drogen zolang de aanhangende grond niet opgedroogd is. Ook als er natte knollen in de partij zitten - rotte (moeder)knollen, waterzakken, ... - moet er verder gedroogd worden met behoud van de op dat ogenblik gewenste temperatuur.
Controleer uw aardappelen door over de hoop te lopen. Rotte knollen worden nu immers zeer goed zichtbaar. Kijk ook hoe beschadigde knollen zich gedragen (gesneden knollen, ontvelde knollen, …). Hoe verloopt de heling? Verkurkt het snijvlak of gaat het rotten? Volg de evolutie dagelijks! Rottende knollen en waterzakken moeten al hun vocht (75 à 150 gram per knol) kwijt door langzame lekkage. Het komt er dus op aan genoeg te ventileren om de slechte knollen geleidelijk aan uit te drogen én de buurknollen droog te houden. Voor gezonde partijen in dezelfde cel betekent dit ongetwijfeld meer gewichtsverlies, maar in geval van probleempartijen is deze doorgedreven ventilatie nodig.

Bewaring Bintje
Vooral in Bintje worden momenteel bewaarproblemen gezien. Als gevolg van hoge percentages erge drijvers zijn er veel waterzakken aanwezig. Dit zijn knollen die zó weinig zetmeel bevatten, dat ze zichzelf niet in stand kunnen houden. Ze evolueren tot aardappelmoes en bezwijken onder de druk van bovenliggende knollen. De komende weken zullen er ongetwijfeld nog knollen (die nu nog intact zijn) evolueren tot waterzak. In dergelijke partijen moet er blijvend gedroogd worden.
 
Drogen
Drogen kan door te ventileren met lucht die kouder is dan de aardappelen. De komende week zal dit geen probleem zijn aangezien de minima ('s nachts) laag genoeg zijn. Blijvend drogen met koude lucht gaat echter gepaard met een daling van de producttemperatuur waarna verder drogen (met nóg koudere lucht) niet meer mogelijk wordt. Bovendien willen we niet dat de aardappeltemperatuur te snel daalt. Wie lange tijd moet drogen, houdt de aardappelen beter op 12°C. Gebruik eventueel een warme luchtkanon. Zo houd je de ruimte (en de aardappelen) op het gewenste temperatuurniveau (bv. 12°C) en kan er toch met koude buitenlucht gedroogd worden. Stel het kanon 1 à 2°C boven de heersende aardappeltemperatuur in.

Inkoelen
In partijen die droog en gezond zijn, kan er 3 weken nadat de laatste zijn ingeschuurd, gestart worden met inkoelen. Doe dit geleidelijk - 1 à 2 graden per week - en in relatie tot de minimum buitentemperatuur. Het heeft geen zin snel in te koelen als er een periode met warme nachten voorspeld wordt. Koelen is dan immers niet mogelijk, waarna de kans bestaat dat de aardappeltemperatuur weer gaat oplopen. Dergelijke schommelingen moeten vermeden worden.
Anderzijds hebben de aardappelen er alle baat bij naar lagere temperaturen gebracht te worden. Hun ademhalingsactiviteit wordt minder groot en de aardappelen worden rustiger.

Geen ventilatie?
Wie niet kan ventileren, moet zorgen voor voldoende natuurlijke trek boven de aardappelen en stro leggen op natte plekken.

Kiemlust
Houd ook de kieming in de gaten. Na een warm groeiseizoen en hoge temperaturen in september en oktober, moet het ons niet verwonderen dat de aardappelen snel zullen gaan kiemen in de bewaring. Wie nog geen kiemremming heeft toegediend, moet tijdig starten met vergassen. Wie kiemremming toediende bij het inschuren, kan nog even geduld oefenen. Van zodra de aardappelen op hun streeftemperatuur zitten, zal hun kieming getemperd worden.
Hetzelfde fenomeen hebben we vorig jaar gezien. Met de warme droge zomer van 2017 en de explosieve groei op het einde van de veldfase, kwam de kieming in de bewaring toen ook vrij snel op gang. Bovendien bleven de buitentemperaturen kort na inschuren (oktober en november 2017) op een relatief hoog niveau, wat de kieming nog extra in de hand werkte.
Uit onze bewaarproef is toen gebleken dat - ondanks kiemremming - in december op zowat alle knollen witte puntjes zichtbaar waren. Dit is de kieming die we normaal in de maand maart waarnemen. Gelukkig werd de kiemlust toen getemperd van zodra de beoogde bewaartemperatuur enige tijd aangehouden werd. Vanaf dan (december) stabiliseerde de kieming.

 

Print
Tags: