X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
Opbrengst Amora en Sinora

Opbrengst Amora en Sinora

staalname 1 augustus

vrijdag 3 augustus 2018

Tijdens het groeiseizoen volgen PCA en Inagro het vroege ras Amora op (8 percelen) en het halfvroege ras Sinora (8 percelen). De percelen liggen vooral in de regio Kortemark en regio Aarsele-Ruiselede. Hieronder vindt u de resultaten van de proefrooiing op 1 augustus. Dit is de vierde rooiing voor Amora en de tweede voor Sinora. 

 

Amora

Bij de staalname gisteren was 1 van de 8 percelen Amora gerooid. De gemiddelde totale opbrengst van alle percelen komt neer op 30 ton/ha. In de afgelopen jaren eindigden we het groeiseizoen van Amora gemiddeld rond 41 ton/ha.  
Drie percelen werden beregend (waarvan één gerooid half juli). Een ander perceel werd drie keer beregend tussen half juni en half juli. Een derde perceel werd al vijf keer beregend en haalt veruit de hoogste opbrengst van 43 ton/ha. Deze drie percelen bereiken samen een opbrengst van 35 ton/ha t.o.v. 27 ton/ ha bij de niet-beregende velden. Ook in 2017 hadden Amorapercelen te lijden onder de warmte. De opbrengst van de niet-beregende velden bleef even laag; de beregende percelen haalden toen zo’n 40 ton/ha.  
De grofte van de partijen is ook dit jaar fijn. De helft van de percelen blijft onder 50% +50mm.  

 

De groei is duidelijk uit de percelen. Voor de tweede keer op rij stijgt de gemiddelde opbrengst slechts minimaal. Alle velden zijn dan ook minstens 85% afgerijpt. Enkel het perceel dat veel werd beregend is maar 60% afgestorven.

 
Het onderwatergewicht van de bemonsterde percelen schommelt tussen 353 en 428 g/5kg. Het perceel met het laagste owg had 5% drijvers (dichtheid 1,06 g/l). De frietkwaliteit blijft uitstekend met een gemiddelde van 1,6 (0 = zeer goed; 6 = zeer slecht), met een homogeen verdeelde kleur over de hele frietlengte. 
De smaak na koken schommelt hoofdzakelijk tussen goed (6,0) tot zeer goed (7,5). Enkel het perceel met het lage onderwatergewicht scoort net voldoende. Hogere onderwatergewichten leiden tot grotere meligheid, maar dit valt meestal nog goed mee.

 

Sinora

Bij de staalname gisteren hadden de 8 percelen Sinora 96 groeidagen achter de rug en haalden ze een totale opbrengst van gemiddeld 25 ton/ha met een spreiding tussen 18 en 36 ton/ha. Het vijfjarig gemiddelde ligt na evenveel groeidagen op 33 ton/ha of op 37 ton/ha voor eind juli.  
De helft van de percelen werden 1 of 2 keer beregend. Zo werd het perceel met de hoogste opbrengst 2 keer beregend (eind juni en eerste helft juli). De opbrengst van de beregende percelen ligt gemiddeld zo’n 5 ton/ha hoger.  
Net zoals bij de Amora-percelen lijkt de heterogeniteit tussen de struiken onderling groot te zijn. Dit valt des te meer op als de groei stilvalt en bij gebruik van gesneden pootgoed. Het percentage +50 mm bedraagt 63%; vijf percelen komen uit boven 60%.

 

Het onderwatergewicht blijft hoog, maar is de voorbije dagen toch licht gedaald op de meeste percelen. Het onderwatergewicht schommelt momenteel tussen 362 en 438 g/5kg. Vooral het perceel dat vorige week nog extreem hoog zat qua onderwatergewicht is nu heel sterk gedaald (irrigatie begin vorige week). Eén perceel vertoont enkele drijvers.  

De frietkwaliteit blijft uitstekend met een gemiddelde van 1,4 op schaal 0-6! Heterogene frieten werden niet gezien. Sinora is uitermate geschikt voor de frietindustrie, maar niet als kookaardappel.  
De afrijping ligt gemiddeld op 50%, met duidelijk hogere percentages bij niet-beregende percelen.

 

Print