X
GO
nl-BEfr-FR
Actuele berichten
6% minder aardappelen in EU4

6% minder aardappelen in EU4

Persbericht NEPG

dinsdag 15 november 2022

Tijdens haar laatste vergadering op 9 november 2022 schatte de NEPG dat de totale aardappelproductie in 2022 in de NEPG-zone (EU-04) met 6% zal dalen ten opzichte van vorig jaar.

· Grote verschillen

Dankzij de regen in september hebben veel aardappelvelden eind september - begin oktober extra tonnen geproduceerd. De totale productie is hoger dan verwacht, maar er zijn grote regionale verschillen. Er zijn zones in het noorden van Nederland met zeer goede opbrengsten als gevolg van regenval en grootschalige irrigatie. In West- en Noord-Duitsland zijn de opbrengsten overwegend gemiddeld. In sommige delen van België en vooral in Frankrijk zijn er zeer teleurstellende opbrengsten. In deze gebieden zullen sommige landbouwers hun contractafspraken niet volledig kunnen nakomen.

Lokale weersinvloeden (zeer ongelijke verdeling van neerslag en temperatuur) en het feit of al dan niet irrigatie werd gebruikt, hebben geleid tot grote opbrengstverschillen die variëren van minder dan 30 ton/ha tot meer dan 65 ton/ha... De totale productie zal binnen enkele weken mogelijk nog worden bijgesteld naar aanleiding van de eerste voorraadramingen in de NEPG-zone.

· Hoge kosten

De torenhoge productiekosten - nu en in de nabije toekomst - en de goede graanprijzen hebben de landbouwers ertoe aangezet meer granen (gerst en tarwe) in te zaaien. Dit zal gevolgen hebben voor het aardappelareaal.

Er is geen enkele landbouwer in het NEPG-gebied die de afgelopen maanden de stijgende productiekosten niet heeft gevoeld.

In de NEPG-zone zijn de elektriciteitsprijzen tussen oktober 2021 en oktober 2022 gemiddeld met 280% gestegen, variërend van 50 tot 500% stijging! In dezelfde periode zijn de dieselprijzen met 55% gestegen, variërend van 34 tot 95% stijging. Dit zijn twee voorbeelden, maar er zijn uiteraard nog veel andere stijgende prijzen en indexen die kunnen worden getoond.

· Dalende opbrengsten

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat het meerjarige gemiddelde van de aardappelopbrengst de laatste jaren gedaald is. Klimaatverandering maar ook bodemmoeheid en andere factoren spelen hierin een rol. Wanneer men de hogere productiekosten combineert met de dalende trend in opbrengst, dan stijgen de productiekosten per ton nóg meer.

 

· kostprijsindicatoren

Als verwerkers niet het risico willen lopen dat zij volgend seizoen minder hectaren en te weinig aardappelen hebben, moet er met deze ontwikkelingen ernstig rekening gehouden worden bij de bepaling van contractprijzen en -voorwaarden.

Een van de manieren om een eerlijke waarde (contractprijs) voor aardappelen te betalen is te werken met kostprijsindicatoren. De komende contractprijzen zouden kunnen worden gekoppeld aan een reeks prijsindexen (energie, meststoffen, machines en materieel, tarieven van de loonwerker, gebouwen en opslagvoorzieningen...).

Een andere manier om de zaken te bekijken zou kunnen zijn om uit te gaan van de productiekosten van de teler en die te gebruiken als instrument om contracten op te stellen. Uiteindelijk beslist een boer toch aardappelen te telen om er winst op te maken!

Persbericht NEPG (North-Western
European Potato Growers),

9 november 2022

 

Print
Tags: NEPG