SEARCH
 
Projecten uitgevoerd door of met het PCA

Belgian Collaborative Agriculture Monitoring at parcel level for sustainable cropping systems (BELCAM)

projectbeschrijving

woensdag 8 februari 2017

Start: 1 januari 2015

Einde: 31 december 2018

 

Landbouw is een van de belangrijkste terreinen  op vlak van maatschappelijke toepassingen uit de ruimtevaart. Daarnaast biedt de nieuwe generatie van Europese EO sensoren (S1, S2, PROBA-V) zowel een hoge ruimtelijke als temporele resolutie wat nodig is voor een goede monitoring.  Op vlak van remote sensing (=  het verzamelen van gegevens over het aardoppervlak door middel van  bv satellieten) staat België hoog aangeschreven. 

Het project omvat drie onderzoeksvragen: 
1. Hoe kunnen we samen komen tot een open monitoringsysteem in de landbouw ondersteund door waarnemingen te velde en remote sensing door satellieten? 
2. Wat zijn de oorzaken van variabiliteit van verschillende biofysische variabelen (bv. chlorofylinhoud, stik-stofinhoud, LAI, biomassa, ziekten en plangen)? 
3. Wat zijn de verbanden tussen de opbrengst en de beschikbare satellietwaarnemingen en hoe kan een nieuw (semi-)mechanistisch model gemaakt worden met de verzamelde variabelen of statistieken?

BELCAM zal verwerkingsmethoden en modellen ontwikkelen dankzij een een gezamelijke strategie van de diverse partners . Op die manier wil men komen tot verschillende  'producten' voor de professionelen: een jaarlijkse  voorspelling van de stikstofbalans op perceelsniveau; jaarlijkse veldafbakening (heterogeniteit door voorgaande jaren wegwerken binnen een perceel ); een stikstofstatus voor aardappelen en wintertarwe op perceelsniveau (fractioneren); algemene gewasstand voor aardappelen, wintertarwe en maïs; belangrijkste  afwijkingen, ziekten of stress beoordelen; opbrengstschatting.

 

Print

Comments are only visible to subscribers.